CHP, 7418 sayılı Basın Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ cürmünü işleyenlerin mahpusla cezalandırılmasını düzenleyen 29. unsurunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başvuru dilekçesini teslim ettikten sonra AYM önünde açıklama yapan CHP Küme Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’ne yaptığım müracaat içi huzurunuzdayım. 13 Ekim 2022 tarih ve 7418 sayılı Basın Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. hususu ile 5237 sayılı TCK’ya eklenen 217/a unsurunun Anayasa’nın 2, 13, 25, 26, 28, 38, ve 153. hususlarına tersliği nedeni ile iptal davası açtık, dava sonuçlanıncaya kadar da yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesine ait dilekçemizi biraz evvel yüksek mahkemeye sunduk. Neden çabucak, daha bugün onaylanır onaylanmaz yüksek mahkemeye başvurduk? O vakit da söylemiştik; bu, bir Stalin arbedesidir, Stalin maddesidir ve bunun daha büyük kayıplara, vatandaşların daha büyük mağduriyetine yol açmaması ismine yüksek hassasiyet göstererek 29. maddeyi bugün mahkemeye sunduk. Kanunun tümü ile ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir, bilahare mühleti içerisinde yasanın, Anayasa’nın öngördüğü mühlet içinde de bu kanunun tamamını mahkemeye getireceğiz.

7418 sayılı Kanun’un 29. hususu ile TCK’ya 217/a unsuru eklenerek, ‘halkı aldatıcı bilgiye alenen yayma’ hatası ihdas ediliyor, bir kabahat ihdas ediliyor. Buna nazaran; yalnızca halk ortasında kaygı, dehşet yahut panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu nizamı ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir formda alenen yayan kimsenin bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bu, Anayasa’nın biraz evvel saydığım, Cumhuriyet’in nitelikleri, temel hak ve hürriyetin sonlandırılması, fikir açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili konularına açık ve aleni terstir.

“Otoriter rejimlerin palavra haberle uğraş azmi, gerçeğe ya da hakikate olan tutkularından değil”

Kanunun başlığı ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ diye yazılmış lakin içerik, gerçeğe alışılmamış bilgi. Kanun yapılırken bile baştan birinci cümlesi yanlış iliklenerek yapılmış, başlığı ile içerideki cürüm formu farklı şeyleri tabir ediyor. Bu, şu demek; otoriter rejimlerin palavra haberle gayret azmi, gerçeğe ya da hakikate olan tutkularından değil. Gerçeği belirleme monopolünü ele geçirmek ve palavra söyleme monopolü oluşturma dileklerinden kaynaklanıyor. Örnek; Fahrettin Altun, en son Bartın’da yaşanan faciadan sonra, bakanlar ve resmi kurum ve kuruluşlar dışında yapılan bütün paylaşımları dezenformasyon olarak söz etti. Yeniden somut olan, basında Sayıştay kontrol raporlarına dayanarak yapılan birtakım açıklama ve haberler de bir kamu iştiraki olan Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından dezenformasyon sayıldı. Yani Sayıştay raporunu CHP milletvekili kamuoyu ile paylaştı, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri ‘dezenformasyon’ diyor. Fahrettin Altun tweet atıyor; ‘Meydana gelen elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın prestij etmemesi, bahis ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarının değerini bir sefer daha söz etmek isterim’. Yani Fahrettin Altun diyor ki ‘Bakanların ve benim dışında yapılan bütün açıklamaları dezenformasyon sayacağız’. Bu; muhalefeti, medyayı, basını, toplumsal medyayı susturmaktır. Kendi palavralarını gerçek üzere sunmak, gerçekleri palavra diye itileme maddesidir ve kabulü mümkün değildir. Kaldı ki bu bahiste yüksek mahkemenin daha ağustos ayında verdiği bir karar var; Basın İlan Kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında, kuruma tanınan yetkinin, basının etik kıymetlerini düzenleme açısından, gayesinden öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı bir tesir yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir sıkıntıya neden olduğu tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu ile ilgili ferdi bir müracaat üzerinden verdiği karardan sonra bugün, 29. unsur ile yaptığımız başvuruyu bekletmeksizin, yürürlüğü durması bakımından bir an evvel ele alması bakımından ulu millet ismine ulu mahkemeden talep ediyorum. Üzülerek şunu söyleyeyim, TBMM’deki görüşmelerde söyledim; ‘Bu kanun, Türkiye’deki demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye’yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar’ dedim. ‘Hukuk olmayan, hukukun çalışmadığı ülkeler ligine ineriz’ dedim. Türkiye zati şu anda, bu kanundan evvel yolsuzluk endeksinde 180 ülke ortasında 96. sırada. Basın özgürlüğü endeksinde aslında 180 ülkede 149. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke ortasında 112. sıradayız.

“‘Bu dezenformasyondur’ dediği her bilgi ile ilgili harekete geçecekler”

Muhalefete zindan reaksiyonu ile muhalefeti susturmak mümkün değil. Artık yolsuzluklar konuşulmasın, rüşvet konuşulmasın, yoksulluk konuşmasın isteniyor ve bu, Anayasa’ya çok açık muhalif bir yasal düzenleme ile yapılıyor. Bilgi Teknolojileri Bağlantı Kurumu Başkanlığı, Zoom toplantılarından WhatsApp yazışmalarına kadar muhalefetin, vatandaşın, medyanın bütün içeriklerine el koyabilecek. Basın İlan Kurumu, ilandan men cezası ile yandaş olmayan medyaya nefes alma hakkı bile tanımayacak. Sarayın savcı ve yargıçları de Fahrettin Altun’un ‘bu dezenformasyondur’ dediği her bilgi ile ilgili harekete geçecekler. Diyor ya ‘Madenle ilgili bakanlar dışında konuşulan her şeyi dezenformasyon sayarım’ diyen bir başın yönettiği bir ülke, bu başa teslim olmuş. Meclis’in çıkardığı maddeyi mahkemeye götürdük. Uzatmaya gerek yok, bir kelam okuyayım artık; ‘Kelimeler silahtan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına müsaade vermiyoruz, neden konuşmalarına müsaade verelim’. Bu kelamı Stalin söylemiş, artık Erdoğan tatbik ediyor. Kanunu mahkemeye götürmemizin temeli de bu kelamın altında yatıyor. Bakanlığı dolandıran bakanı da konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız.

“Bu yasa seni kurtarmaz”

Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki kirli rüşvet ilgilerini konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız. Mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilini konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız. 128 milyar doları hiç edenleri sorarsak dezenformasyon yapmış olacağız. ‘Beşli Çete’ye çekilen peşkeşi sorarsak dezenformasyon yapmış olacağız… Herkesin şunu bilmesini isterim, başta Erdoğan’ın; bu yasa seni kurtarmaz. Bu gömlek, bu millete dar gelir; yırtar atar. Türk siyaseti, bu zinciri parçalayacak demokratik kabiliyet ve olgunluktadır. Demokratik siyaset, bu zinciri kırıp parçalayacaktır. Herkesin rahat olmasını, Türkiye ve demokrasimize inanmaya her şeye karşın, bütün aksiliklere karşın devam etmesini ve CHP’ye güvenmesini bekliyoruz.

40 unsurluk kanunun tümü ile ilgili tüm hukukçularımız çalışıyorlar. Biz şuna bakarız, Meclis ve Anayasa, ana muhalefet partisine buraya başvurma yetkisi vermiş. Biz burada, ‘Bunu AKP getirdi, hepsini götürelim’ değil, açarız tane tane bakarız, hangisinin Anayasa’ya tersliği varsa, bizim lehimize de olsa, AKP’nin aleyhine de olsa götürürüz. Bu türlü bakıyoruz. 29’u bugün niçin götürdük? Bir farkındalık yaratmamız lazım, tehlikeye yüksek mahkemenin dikkatini çekmemiz lazım. Artık, kanunun bir kısmı nisanda yürürlüğe girecek, altyapı hazırlıkları ile meşguller. Haydi bizim dokunulmazlığımız var fakat siz basın çalışanlarının ya da muhalefetin ya da vatandaşın kelamı üzerinden, vatandaşı bu yasaya nazaran tutuklu yargılanmaları içeren bir hal olduğu için bu yasa ile beşerler kodese doldurulabilir, zindanlara atılabilir. Şimdiden kamuoyunun dikkatini çekmemiz lazım. Yüksek mahkemeye de aracılığınız ile sesleniyorum; yürürlüğün durdurulması noktasında bir an evvel talebimizin hemen gündeme alınmasını, demokrasimizin daha çok tahribat almaması için, demokrasimizin daha çok yara almaması için talep ettik.

“Bütün memleketler arası örgütlerin reddettiği bir yasa”

Bunun en geç kasımda çıkması lazım. Bu, dünyanın da dikkatini çeken bir yasa, bilhassa 29. Husus. Bütün milletlerarası örgütlerin bu halini reddettiği bir yasa. Çıkarılmaya çalışılan ülkeler olmuş, hepsinde geri adım atılmış. Türkiye, dünya milletler ailesinde hukukun işlemediği bir ülke olarak anılmamalıdır. Bunu sağlayacak olan da yüksek mahkemedir.” (ANKA)