ANKARA(DÜNYA) – Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın vazife alanına giren eserlere ait teknik düzenlemelere yahut eser güvenliği ile ilgili kaidelere karşıtlık teşkil ettiği belirlenen eserlerin piyasaya arzının engellenmesini öngören Piyasa Nezaret ve Kontrol yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, internet üzerinden satış imkanı sunan elektronik platformlar için de uygulanacak.

Bakanlığın yapacağı kontrollerde teknik düzenlemelere terslik teşkil eden, inançlı olmayan eserlere 27 bin 240 liradan 681 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek. Kontroller, şikayet üzerine yahut risk asıllı olarak re’sen yapılabilecek.

Riskli olduğu tespit edilen eserlere yönelik, işletmecilerin gerekli önlemi almaması yahut yetersiz alması halinde eserin piyasaya arzı durdurulabilecek, bunların taşıdığı riskler hakkında en son kullanıcılar uyarılacak. Riski ortadan kaldıracak bir yol bulunamaması halinde ise eserler piyasadan toplatılacak.

Elektronik platformlar bünyesinde satışa sunulan eserlerde risk tespit edilmesi halinde, bildirim tarihinden itibaren ilgili içerik hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılacak. Bunun yapılmaması halinde ise ilgili içeriğe erişim engellenecek.