Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan bilgilere nazaran, gerçek efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,51 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı gerçek döviz kuru endeksi ağustos ayında 52,94 puandan 52,87 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı gerçek efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 86,54 puan oldu. Bir evvelki ayın endeksi 83,38 puandan 82,86 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı gerçek efektif endeksi 42,09 puandan 43,05 puana, gelişmiş ülkeler bazlı gerçek efektif endeksi 62,52 puandan 64,90 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde kıymetli hisseye sahip ülkelerin para ünitelerinden oluşan sepete nazaran, Türk Lirası (TL)’nın yüklü ortalama kıymeti olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası’nın bedel kazandığını, öbür bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.