İş dünyası, kamu, akademi ve STK’ların daha rekabetçi olmaları maksadıyla Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen 14. Rekabet Kongresi, “Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler” temasıyla gerçekleşti. Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin katıldığı aktiflikte, ‘ikiz dönüşüm’ olarak tanımlanan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından kesimlere tesiri masaya yatırıldı.

Sönmez: İkiz dönüşüm bir hayatta kalma meselesi

Reel kesimin sürdürülebilir rekabet gücünün artmasında dijital ve yeşil dönüşümün ehemmiyetine dikkat çeken TÜRKONFED İdare Heyeti Lideri Süleyman Sönmez, “Sadece Türkiye tarihinin değil dünyanın içinden geçtiği tahminen de en ‘çok katmanlı’ kriz ortamlarından birinin içindeyiz. Türkiye ekonomik olarak büyüse de büyümenin niteliği ve kalitesi, gelir dağılımında önemli eşitsizlik yaratıyor, fakirleştiren bir büyüme ortaya çıkarıyor. Bu ortamda yeşil dönüşüm ve dijitalleşme yeni perspektifler ve imkanlar sunarken ülkemizin muhtaçlığı olan sıçrama için de kaldıraç tesiri yaratabilir. Dijitalleşme bir hayatta kalma sıkıntısı. Yeşil dönüşüm ise Sanayi İhtilali kadar değerli. TÜRKONFED olarak bu ikiz dönüşümün yanına en az onlar kadar değerli olan ‘toplumsal dönüşüm’ü de ekliyor, eğitimden bayana, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

Rekabette sürdürülebilirliğin, itimat ve istikrarın garantisinin hukukun üstünlüğünün sağlanmasından geçtiğine vurgu yapan Sönmez, şöyle devam etti; “İlerleme, gelişme ve düzgünleşme; uzlaşma ve barış ortamında olur. Barış ve uzlaşma lisanının hâkim olduğu siyasal ve toplumsal tabanı yaratmak ise hepimizin misyonu.”

Turan: Yeşil ve dijital dönüşüm için yatırımları geciktirmemeliyiz

TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Orhan Turan, iklim değişikliği ile çabayı ve ekonomik yapıyı dijital teknolojiler doğrultusunda dönüştürmeyi; kalkınma ve iktisat siyasetlerinin merkezine almanın bir mecburilik olduğunu vurguladı. Turan ülkemizin de bu dönüşümü vaktinde ve tüm boyutlarıyla yakalaması için süratle harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Turan şu sözleri kullandı; “TÜSİAD olarak gelecekte ülkemizin rekabet gücünün korunmasının yeşil ve dijital teknolojiler konusunda kat edeceğimiz ara ile çok yakından bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede; endüstrimize yeşil ve dijital üretim tekniklerinin entegrasyonu, güç verimliliğinin tüm paha zincirinde artırılması, daha az atığın ve daha fazla pahanın yaratıldığı döngüsel yaklaşımıyla eser ömrünün uzaması üzere alanlara yönelik Ar-Ge çalışmalarının finansal düzenekler aracılığıyla desteklenmesini öncelikli görüyoruz. Ekonomimizin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için bu alanlara yapılması gereken yatırımları geciktirmemeliyiz.”

Erdem: Rekabet için kıymet zincirimizi güçlendirip dönüştürmeliyiz

Türkiye’nin rekabet gücünü artırma seyahatinde 18 yılı geride bırakan SEDEFED’in 46 üye dernek ve 12 bin iş insanı ile ‘Tüm Dalların Sesi’ olduğunu tabir eden SEDEFED İdare Heyeti Lideri Emine Fazilet, “Ülkemiz ve dünya büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Global rekabetçilik ve bölgesel kalkınmada sistemler değişiyor. Rekabetin, muvaffakiyetin ve ekonomik refahın bütünüyle tekrar tanımlandığı bir devirdeyiz. Ülkemizin değişen rekabet şartlarına ahenk sağlayabilmesi ise dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odağında, nitelikli insan kaynağından katma bedelli üretim ve ihracata, kendi kıymet zincirini güçlendirmesine ve dönüştürmesine bağlı. Bu kapsamda günün değişen trendlerini en küçük işletmeden en büyüğüne kadar yakalamamız için bir an evvel harekete geçmeliyiz. Dijitalleşme yatırımlarını artırmamız ve yeşil güce geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin ihracatta en büyük pazarı olan AB’ye ihracatımızı sürdürmek ve hissemizi artırmak için Avrupa’daki yeşil mutabakat gelişmelerini de çok yakından takip etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Kılıç: İkiz dönüşüm yeni periyoda daha sağlam ve esnek başlama talihi veriyor

Kongrenin bu yılki özel konuğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Lider Vekili Şule Kılıç, “Türkiye ve Avrupa’da İkiz Dönüşüm” temalı konuşmasında şu kelamlara yer verdi; “Dijital yeterliliği ve yeşil siyasetleri merkeze alan ikiz dönüşüm, günümüz ekonomik sisteminin inkâr edilemeyecek gerçeklerinden. Pandemi ile sürat kazanan bu süreç, şirketlere yeni periyoda daha sağlam, esnek, çevik ve 21. yüzyıl ihtiyaçlarına uygun bir biçimde başlama bahtı veriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olarak bu bağlamda Türkiye’deki sürdürülebilir borç piyasalarının gelişmesini teşvik ederken, faal siyaset diyalogları ve KOBİ’lere yönelik dayanaklar ile ülke iktisadının ikiz dönüşümüne takviye sağlamak konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu değerli alanda önder kurum konumumuzu muhafazayı ve bir arada çalıştığımız tüm paydaşlarımıza örnek olmayı hedefliyoruz.”

İkiz dönüşümün tüm istikametleri panellerde ele alındı

Açılış konuşmalarının akabinde dijital ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından kesimlere tesiri iki farklı panelde alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı. “Yeşil Dönüşüm Işığında Kesimlerin ve İş Dünyasının Geleceği” başlıklı birinci panelde Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “Şirketleri Geleceğe Hazırlamak: ÇSY Problemleri için Somut Adımlar”, ESCON Güç A.Ş. CEO’su Onur Ünlü “Enerji Kesiminde Yeşil Dönüşüm Süreçleri”, Çiğdemtekin-Arancı Hukuk Ofisi Kurucu Ortağı Avukat Gamze Çiğdemtekin “AB Yeşil Mutabakatı’nın Işığında İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar”, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da “KOBİ’lerin Dönüşümünde Uygun Örnek Uygulamaları: Model Fabrika” temalı birer konuşma yaptı.

Dijital Dünyada Rekabetçilik bahisli ikinci panelde ise Habitat Derneği Kurucusu ve Lideri Sezai Hazır “Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri İçin Dijitalleşme”, Teknolojide Bayan Derneği Lideri Zehra Öney “Dijitalleşmede İş Dünyasının Rolü”, Trendyol İcra Heyeti Üyesi Ozan Acar “Yeni Dijital İktisatta Nasıl Rekabet Edilir”, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “İkiz Dönüşümün Işığında Türkiye-AB İlişkileri”ni ele aldı.