Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye nazaran, her yıl 26 Ocak’ta, o zamanki ismiyle Gümrük İşbirliği Kurulu’nun (Dünya Gümrük Örgütü) birinci toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 gününü hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişine ait farkındalık oluşturmak emeliyle “Dünya Gümrük Günü” kutlanıyor.

Türkiye’nin 1953 yılında kurucu üye olarak katıldığı Gümrük İşbirliği Kurulu, 1994’ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu yapı, dünya ticaretinin yüzde 98’ini temsil eden 184 ülkenin gümrük yönetimini bir ortaya getirirken bu istikametiyle gümrük uygulamaları açısından global seviyede temel unsur ve kuralları belirliyor.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2023 yılı teması, geleceğin gümrük çalışanlarını destekleme, bilgi paylaşımını teşvik etme ve global gümrük topluluğuna aidiyet hissini artırma gayretlerine atıfla “Gelecek Jenerasyonu Yetiştirmek” olarak belirlendi. Tema kapsamında gümrüklerde planlı, dengeli ve koordineli biçimde çalışılması, yeni kuşağın güçlendirilmesi, haklarının korunması ile performansının güzelleştirilmesi öne çıkıyor.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde bilgi teknolojilerinin desteklendiği sistematik bir yaklaşımın geliştirilmesine, bilgilerin tahliller yoluyla elde edilmesine, bilgi üretimi ve paylaşımını teşvik eden bütüncül bilgi idare sisteminin benimsenmesine, çalışmaların uzmanlık ve etik pahalar üzerine kurulmasına kıymet veriyor.

Türkiye iktisadı 2021 yılında yüzde 11,4 büyüyerek, son 50 yıldaki en yüksek büyümesine ulaşıp, 2022’nin 9 ayında da yüzde 6,2’lik büyüme performansı sergilerken gümrük yönetimleri de tedarik zincirinin sürdürülmesinde kıymetli rol oynadı.

Vergi gelirlerinin yüzde 30’u gümrüklerde toplanıyor

Türkiye’nin vergi gelirlerinin yüzde 30’unun tahsil edildiği gümrüklerde, mümkün olan en ileri düzeyde hizmet sunabilmek için kıymetli teknolojik yatırımlar yapılırken dijitalleşme ile gümrük süreçleri kolaylaştırılarak bürokrasi azaltılıyor.

Gümrük süreçlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE Sistemi üzere gümrük uygulamaları, kullanıcı dostu biçimde geliştirilerek beyanname süreçlerinin değerli ölçüde kısaltılmasını sağlıyor.

Geçen yıl gümrük yönetimlerinde süreç gören ihracat beyannamesi sayısı bir evvelki yıla kıyasla yüzde 4,05 artarak 4,9 milyonu aştı. Bu devirde, yaklaşık 11,2 milyon araç ve 130,4 milyon yolcunun süreçleri de tamamlandı.

POS aygıtıyla tahsilat başladı

Gümrüklerin fizikî altyapısı ve teknik kapasitesi de güçlendiriliyor. Bu doğrultuda Türkgözü, Gürbulak, Pazarkule, Üzümlü, Zeytin Kolu ve Ceylanpınar gümrük kapılarının modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl Balıkesir ve Nizip gümrük müdürlükleri faaliyete geçerken gelecek süreçte Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün hizmete açılması planlanıyor. En son kurulan Marmaraereğlisi Müdürlüğü ile gümrük müdürlüğü sayısı 168’e çıktı.

Sayısı 8’e ulaşan gümrük laboratuvarlarında “uluslararası geçerliliği olan akredite metot sayısı” 136’dan 159’a yükseldi. “Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması”ndan yararlanan firma sayısı 670’e ulaştı.

Ayrıca, yolcu ve tır çıkış tescil peronlarında POS aygıtları aracılığıyla tahsilat uygulaması başlatıldı.

Gümrüklerde global alanda yeni jenerasyon teknolojilere bağlı gelişmeler Bakanlıkça yapılan çeşitli yatırımlarla yakından takip ediliyor. Bilgi üretimi ve standartlar geliştirme mevzularında Dünya Gümrük Örgütü başta olmak üzere milletlerarası kuruluşların çalışmalarına katkı sağlanıyor.

Bakanlık, bu alanlarda ağır eğitim faaliyetleri yürütürken dijital eğitime en süratli adapte olan kurumlar ortasında yer aldı.