Teklife nazaran, Yükseköğretim Kalite Şurasında da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Düzenlemeyle, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin cürümleri detaylı bir formda yine düzenleniyor.

Disiplin soruşturmasına, disipline bahis olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Soruşturma bu müddet içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek müddet talep edebilecek.

Kınama ile yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; yükseköğretim kurumundan 1 yahut 2 yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi vakit aşımına uğrayacak.

Disiplin cezasını gerektiren aksiyonların işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi vakit aşımına uğrayacak.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, isnat edilen cürmün neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün evvel yazılı olarak bildirilecek. Öğrenci, savunmasını kelamlı ya da yazılı olarak yapabilecek.

Disiplin cezası verilen bir hareketin, disiplin ceza zamanaşımı müddeti içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Disiplin hatasının tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyecek.

50/d’li araştırma vazifelileri 33/a kapsamına alınacak

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi ismine açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Teklifte, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d’li araştırma vazifelilerinin 33/a kapsamına alınmasına ait de düzenleme yer alıyor.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans yahut doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden yahut bu eğitimlerini tamamlamış araştırma vazifelileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde takımlarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma vazifelisi takımına atanacak.

Üniversitelerin isimleri değiştirilecek

Teklifle Beykent Üniversitesinin ismi “İstanbul Beykent Üniversitesi”; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ismi “Alanya Üniversitesi”; Antalya AKEV Üniversitesinin ismi “Antalya Belek Üniversitesi”; Nişantaşı Üniversitesinin ismi “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi”; Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun ismi ise “İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde; Ulusal İstihbarat Akademisi ismiyle, istihbarat ve ulusal güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma adap ve asılları ile öteki konular, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yıllık harcama planları, gelirleri temel alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulu tarafından düzenlenecek. Tahsis edilen taşınmazların kiraya verilmesi ve kira gelirleri Üniversiteye ilişkin olacak.