Karayolları, demiryolları, vilayet özel yönetimleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri başta olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de ortalarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla emekçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Mukaveleleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Lideri Ramazan Ağar başkanlığında Konfederasyon bünyesinde kurulan komite, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak’ta toplanacak. Toplantıyla kamu çalışanının 2023-2025 devrindeki fiyat artırımını ve toplumsal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

“Bir an önce uzlaşı istiyoruz”

Önceki periyotlarda yaklaşık 200 bin civarında emekçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda takıma geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çeken TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar; kamu çalışanlarının, fiyat artışı başta olmak üzere tahlil bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirtti. Ağar, “Görüşmelerde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021’de imzaladığımız protokol kapsamındaki mukavelelerin bir kısmının mühleti bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, muahedenin bir an önce uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRKİŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Akabinde mali ve toplumsal hakları içeren taleplerimizi Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız” dedi.

Diğer mukaveleleri de ilgilendiriyor

Kamu emekçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Mukaveleleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu kontratı başta olmak üzere özel bölümdeki toplu iş mukavelelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da kıymet taşıyor.