Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, dokuma kesimi faaliyetlerinin etrafa olabilecek olumsuz tesirlerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve güç tasarrufunun sağlanmasına yönelik ‘Tekstil Kesiminde Pak Üretim Uygulamaları Genelgesi’ yayımlandı.

81 ilin valiliklerine gönderildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya nazaran, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile dokuma tesislerinden kaynaklı güç tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması hedefiyle Türkiye’de dokuma üretiminin yapıldığı vilayetlerde şikayete neden olan dokuma fabrikalarının bacalarından atmosfere salınan yağ buharının azaltılması amaçlanıyor.

Genelgeyle uçucu organik bileşik ve toz emisyonlarının dal özelinde azaltımı konusunda birinci kez hudut bedel belirlendi.

Emisyonların çevrim içi izlenmesi mecburî hale getirildi

Bu pahaya uyulmasının, üretim başına güç tüketiminin azaltılması ve raporlanmasının, toz emisyonlarının azaltımının sağlanması için uygun arıtım sistemlerinin uygulanması ve uygun bilgi teknolojileri kullanılarak emisyonların çevrim içi izlenmesi zarurî hale getirildi.

Tekstil atık sularından kaynaklanan renk masrafımı ve arıtılmış atık suların tekrar kullanımı için dokumacılık işletmelerinde boya banyo atık sularında renk masrafımı yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yine kullanılmasını sağlayan teknikler zarurî oldu.

Tekstil atık suları için çözüm

Genelgeyle, su ve güç tasarrufu için atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda tekrar kullanımı istenirken, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık suların farklı toplanması ve tekrar kullanılması da mecburî tutuldu.

Tekstil atık sularından kaynaklanan iletkenlik sorununun tahlili için su yumuşatma sistemlerinde kullanılan tuzlu su çözeltisinin içerdiği iyonların uygun bir teknoloji ile uzaklaştırılması kaidesi getirildi.

Su arıtma tesisi çıkış sularının yine kullanımı sağlanacak

Tekstil kesiminde su kullanımının azaltımı ve bilinçsiz yer altı suyu tüketimini engellemek için işletmelerde kullanılan su ölçüsünün ölçülmesi, izlenmesi ve debisi; aygıtlar ve otomatik kapatma vanalarıyla denetim altına alınacak.

Su kaynaklarının kıt olduğu Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) tesislerin üretim için gerekli su muhtaçlıklarının OSB’den temin edilmesi ve buralardaki atık su arıtma tesisi çıkış sularının tekrar kullanımı sağlanacak.

Genelgede neler var?

Genelgede, şurası kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan dokumacılık tesislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün ortasında olan dokuma tesislerinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan dokumacılık tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar kelam konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.

İlin hava kalitesi ve su kaynaklarının durumu temel alınarak Mahalli Etraf Şurası kararı ile bu tarihlerin öne çekilmesi ve daha düşük hudut kıymetleri belirlenebilmesi esnekliği de genelgede yer aldı.