AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Arvas, 27. devir 6. yasama yılı çalışmalarına başladıkları bu hafta ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiğini belirterek, “Herkes üzere birinci olarak benim de basından öğrendiğim kadarıyla kelam konusu tezkerelerden biri şahsıma ilişkin olup, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması teklif edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızdan edindiğim bilgiye nazaran, tezkere münasebetinin 2011 yılında açılmış bir dava ile ilgili olduğunu öğrendim. Direkt olarak ilgimin bulunmadığı, hiçbir formda taraf olmadığım kelam konusu dava, 2011 yılında vilayetimizde meydana gelen zelzeleler periyodunda firmamıza nakliye hizmeti veren İstanbul merkezli bir firmaya açılmıştır. Yapılan kontrat gereği ticari faaliyetimize husus yük nakliyatı dışında tanımadığımız kelam konusu nakliye firmasına yönelik yapılan soruşturmada, nakliye bedeli olarak kesilen yahut banka aracılığıyla ödediğimiz dokümanlar ilgi tutularak sahibi olduğum firma türel sürece dahil edilerek, bugüne kadar gelmiştir. Firmamız hakkında yürütülmekte olan gerçeklikten ve türel temelden mahrum bir yargılama sonucunda, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8 hususu mucibince devam eden davanın durdurulması’ istikametinde karar vermiştir. Davanın salahiyeti ve bir an önce masumiyetimizin ispat edilerek karara bağlanması hedefiyle hiçbir vakit milletvekili olarak yasama dokunulmazlığımı bildirme gereği hissetmedim. Kelam konusu dava kendi seyrinde devam etmekteyken mahkeme heyetince emsal evrakların birleştirilmesi sırasında milletvekili olduğum fark edilmiş olup, kovuşturmanın devamı için yordam gereği Adalet Bakanlığına yazı yazılmış. Bakanlığımız da gereği için cumhurbaşkanlığına üst yazı ile göndermiştir. Firmamız 1998 yılından bu yana tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde faaliyetini eksiksiz sürdürmektedir. Dava konusu ile ilgili tarafımızca işlenen bir cürüm yoktur. Bu durum mahkemeye sunduğumuz bilgi ve evraklarla de sabittir. Yalnızca taşıma hizmeti aldığımız nakliye firması nedeniyle davaya ismimiz karışmıştır. 10 yıldan fazladır devam eden davada, hakkımızdaki teze yönelik somut kanıt yahut kabahat ögesi mevcut değildir. Bilakis masumiyetimizi ispatlayacak nitelikte bütün somut kanıt ve tabirlerimiz evrakta mevcuttur. 2011 yılı ve öncesi periyoda ait, gerçekle rastgele bir irtibatı bulunmayan tutarsız argümanlar temel alınarak yürütülen ve halihazırda hakkında durdurma kararı olan kovuşturmanın devam etmesi durumunda, mahkemeye sunduğum somut meczuplar ışığında şahsım hakkında beraat kararı tesis edileceği tartışılmaz olup bu konuda rastgele bir tereddüdüm bulunmamaktadır. Milletvekilliğinin bize yüklediği misyon ve mesuliyet çok büyüktür. Bu sorumluluk şuuruyla şeffaf ve açık olarak devletimize, milletimize, meclisimize, partimize ve kamuoyuna hesap verilebilirlik ismine her türlü katkı ve kolaylığı sağlamaya hazırım. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hakkımdaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması gayesiyle dilekçe vererek, hakkında durdurma kararı olan dava belgesi ile ilgili yargılamanın devamı kararı verilmesi tarafında talepte bulunacağım. Fezlekeye bahis olan davanın hızla neticelenmesi emeliyle tüzel olarak hususun takipçisi olacağım. Kaldı ki yasama dokunulmazlığı milletvekillerine tanınan sınırsız bir hak değildir. Milletvekilliği vazifesinin sona ermesiyle yasama dokunulmazlığı ortadan kalkmaktadır.” dedi.