Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Birtakım Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vazife ve yetkileri ortasına “Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve süreçleri yürütmek” eklendi.

Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulurken, misyon ve yetkileri şöyle sıralandı: “Cemevlerinin ve muhtaçlıklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin faal ve verimli yürütülmesini koordine etmek. Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için lokal idarelere yahut yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına ödenek transferine ait iş ve süreçleri yürütmek. Alevi-Bektaşilik hakkında tüm taraflarıyla, toplumsal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu mevzularda seminer, sempozyum, konferans ve gibisi ulusal ve memleketler arası etkinlikler düzenlemek. Özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek gayesiyle üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel istikametiyle araştırmak, derlemek ve bu hedefle yapılan çalışmaları desteklemek. Vazife alanı kapsamında ulusal ve memleketler arası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri çeviri ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak. Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek. Bakan tarafından verilen öteki vazifeleri yapmak.”

Başkan ve 11 üyeden oluşan Müşavere Konseyi kurulacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının vazife alanındaki çalışmalarını kıymetlendirmek ve tekliflerini Başkanlığa bildirmek üzere Müşavere Heyeti kurulacak.

Danışma Konseyi, lider ve 11 üyeden oluşacak. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri, İstişare Konseyinin da lideri olacak. Müşavere Heyeti üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş şahıslar ile Başkanlığın vazife alanına giren hususlarda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca 3 yıllığına seçilecek. Bakan gerekli gördüğü hallerde İstişare Konseyine başkanlık edebilecek.

Danışma Şurası üyelerinin ve toplantıya davet edilen şahısların ulaşım ve konaklama masrafları Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Müracaat Şurasının çalışma metot ve asılları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lider Yardımcısı, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öbür özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 30’uncu unsuru uyarınca sırasıyla strateji geliştirme lideri ve bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak.

Başkanlık için 53 takım ihdas edildi

Kararname ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için lider (1), lider yardımcısı (2), daire lideri (5), data hazırlama ve denetim işletmeni (30), programcı (2), çözümleyici (2), sekreter (1), sürücü (1), hizmetli (2), mütercim (2), sosyolog (2), psikolog (2) ve grafiker (1) unvanlarından oluşan 53 takım ihdası gerçekleştirildi.

Başkanlığın istihdam edeceği kontratlı unvan ve nitelikler

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda kontratlı işçi çalıştırılmasına ait asıllar ile durum unvanları ve taban nitelikler de belirlendi.

Buna nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek metot ve temellere uygun olarak “Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi” ile “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı” unvanlarında kontratlı işçi istihdam edilebilecek.

Alevi-Bektaşi Cemevi Lideri’nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması yahut cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor.

Yapılacak yazılı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı takımı için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunması kaidesi aranıyor.