Alevi dernekleri ve federasyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde açıkladığı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını da kapsayan, Alevilere yönelik pakete reaksiyon gösterdi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Avrupa Alevi Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği; İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Garip Dede Dergahı’nda basın açıklaması düzenledi.

Dernekler ve federasyonlar ismine hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Lideri Cuma Erçe, “Cumhurbaşkanı dün Şahkulu Sultan Dergahı’nda, tekrar her vakit yaptığı üzere Alevilerin kendi öz örgütlerini yok sayarak, etrafında toplayabildiği kimi göstermelik muhataplarıyla, güya tüm Alevi toplumu ve örgütleri kendi gerisindeymiş üzere bir fotoğrafın önünde, Alevilere kelamım ona müjde ismi altında kelamda demokratik bir ıslahat paketini açıklamıştır.” dedi.

Erçe, şunları söyledi:

“Aksine bu paket, Aleviliğin şimdiye kadar devlet gücüyle soluksuz bırakılmasının yeni bir kademesidir. Lakin Alevi toplumunda bunun bir karşılığı yoktur, beyhude bir gayrettir. Alevilerin problemleri, 17- 18 Eylül 2022’deki Hacı Bektaş Deklarasyonu’nda tabir ettiğimiz üzere ne cemevlerinin elektrik, su sorunu ne imar sorunu ne de dedelerimize ulufe diye dağıtılacak maaş sıkıntısıdır. Alevilerin problemleri, direkt negatif ayrımcı asıllara ve siyasal rejimin gereksinimlerine nazaran yapılandırılmış ve kronik hâle gelen meselelerdir. Dün olduğu üzere bugün de Cumhurbaşkanı’nın ıslahat diye müjdelediği paket, Alevilerin inançsal varlığını, kimliğini inkar etmekte, Aleviliği, devletli Sünniliğin bir eklentisine, zenginliğine indirgemekte, münasebetiyle Alevilik kendisinden her an vazgeçilebilir, gerektiğinde malı, canı yağmalanabilir artı bir kaynak olarak konumlandırılmaktadır.

“Cemevlerinin ibadethane olması için adım atılmadı”

Bu bağlamda, Alevilerin en temel taleplerinden biri olan ve eşit tanınma, eşit yurttaşlık haklarının sembolik bir sözüne dönüşen ‘cemevleri ibadethanemizdir’ talebine bağlı olarak, cemevlerimizin ibadethane statüsüne kavuşturulmasına dair hiçbir adım atılmamıştır. Bu demektir ki Alevilik dinî ve kimliksel özellikleriyle inkar edilmeye devam edilecektir. Alevi toplulukların en değerli sorunu olan sosyopolitik, sosyokültürel seviyede kamu gücüyle örgütlenen ve yine üretilen negatif ayrımcılık ısrarla reddedilmektedir. Lütfeder üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurum oluşturulacağı ve burada kendi ölçülerine uygun, yandaş Alevi kökenlilerin istihdam edileceği müjdelenmektedir. Bilinmelidir ki istihdam edeceğiniz birkaç Alevi kökenli kişi, Alevilere on yıllar boyunca yapılan haksızlıkların ve hâlâ Alevileri kamu kurumlarında kendilerince en düşük takıma bile almayan adaletsizliğin ve zulmün üstünü örtmeye yetmeyecektir.

Bu zehirli pakete nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir oluşum, bundan sonra Alevilerin dişiyle, tırnağıyla, kendi öz güçleriyle, iğneyle kuyu kazar üzere yoktan var ettiği bütün cemevlerinin idaresini yürütecektir. Açıkça ilan ederiz ki bu, devletin Alevi kurumsallaşmasına, Alevi dinselliğine yönelik darbe ve el koyma teşebbüsüdür. Halkın seçilmiş temsilcilerinin yerine kayyum atanmasına nasıl karşıysak Alevi toplulukların özbeöz kendi yerleri, kendi ibadethaneleri olan cemevilerine de devletin el koymasına tıpkı şiddet ile karşıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özelleştirilerek dağıtılmasını ve tasfiyesini tartışmamız gerekirken, tam aksine cemevlerinin devletleştirilmesi fakat AKP üslubu bir kurnazlığın eseri olabilir.

“Alevi kurumları uyanık olsun”

Bu antidemokratik paketin gereği olarak oluşturulacak kurum ‘cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine’ kadar cemevlerinde tüm denetimi eline almaya hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanının bu bilinmeyen, muallak cümlesinin içinde taşıdığı tehdide karşı bütün Alevi toplumunu ve kurumlarını uyanık olmaya çağırıyoruz. Aksi halde, rızalık üstüne, Hakk uğruna hizmet veren dedelerimiz bundan sonra devletten alacağı maaşın hizmetçisi olacak, kamu kaynaklarının din kisvesi altında yağmalanmasından hisse alacaktır. Yetmezmiş üzere eğitim faaliyetleri ismi altında çocuklarımız, dedelerimiz, pirlerimiz, analarımız, ana sultanlarımız, ana bacılarımız, rayberlerimiz, rehberlerimiz, zakirlerimiz, hak aşıklarımız, Sünniliğin çarklarında şekillenecek, demelerimiz, nefeslerimiz, ayetlerimizin yerini Sünni doktrinin boğucu soluğu alacaktır. Bunun varacağı yer, cemevinde Kur’an kursu, cemevinde mızraklı ilmihal, cemevinde namazdır. Kimsenin dininde ve ibadetinde gözümüz yok ancak bilinmelidir ki son bir Alevi de kalsa her Alevi, kendi dinî varlığının üzerine kimsenin kem gözünü de düşürmeyecektir.

“Dedelerimiz üzerinden yağmaya davet ediliyoruz”

Nihayet Cumhurbaşkanının açıklamalarına nazaran, isteyen dedelerimiz bu yeni oluşturulacak kurumda takıma alınıp maaşa bağlanacakmış. Biz Aleviler ve onların kurumları olarak, devletin hiçbir dini finanse etmesini, kamu kaynaklarını şu ya da bu dinin aleyhine peşkeş çekmesini kabul etmezken, artık dedelerimiz üzerinden bir yağma sofrasına davet edilmekteyiz. Pir Sultan üzere, Sünnileştirmeye çalıştığınız Yunus Emre üzere, kameraların karşında övüyor üzere görünseniz de ‘meczup’ diye takdim ettiğiniz Hacı Bektaş Veli üzere, yok olur, fakir olur, aç kalır lakin bir avuç buğdaya tamah etmeyiz. Hünkar’ın himmeti, Ali’nin mürveti, Hüseyin’in şehadeti bize kâfi. Her kim ki rızalığa sırtını dönüp hakkullahı terk ederse Hakk Muhammed Ali ışığına sırtını dönmüştür.

“Anti demokratik saldırıdır”

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı paketin, Alevilere yönelik ‘demokratik bir ıslahat paketi değil, tam bilakis Alevilere şeksiz gümansız, anti demokratik bir akın olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar, öncelikle Alevi toplumuna, onların yasal kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap kabul etmekle işe başlamalıdır. Biz, bu açıklamada imzası olan Alevi kurumları, yıllardır her vakit diyaloğa açık ve hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Lakin yıllardır olduğu üzere görülüyor ki rejimin gözleri kör, kulakları sağır. Bu körlük ve sağırlık içinde ‘Ben yaptım oldu’ diyerek açıklanan her paket, klâsik, anti demokratik, sağcı devlet refleksinden öteki bir şey olmayacaktır. Bilinmelidir ki bizim tarihimiz Cumhurbaşkanı’nın zikrettiği üzere, Malazgirt’ten, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan ve yaşadığımız toprakları sürekli boş bir toprak kabul eden, bu toprakların insanlarını Malazgirt’ten itibaren yok sayan militarist bir tarih değildir.

“Alevilik haktır”

Militarist bir milliyetçilik anlayışıyla, Aleviliğin en temel düsturu ‘72 milleti bir nazarla görmek’ prensibi taban tabana zıttır. Bizim Zülfikarımız Nil Deryası’nda yüzedura, kılıcımız tahtadandır. ’Hepimizin peygamberinden, hepimizin Ali’sinden, hepimizin Ehli- Beyt’inden, hepimizin Kerbela’sından’ kelam edenler bilmelidir ki hem Muaviye’nin hem Ali’nin hem Hüseyin’in hem onun başını kesenlerin safında yer alamazsınız. Bizim, Alevilerin, muhabbet ehlinin her iki dünyada da şahidi, Muaviye’nin mızraklarına takılan mushaf yaprakları değil, Kur-an’ı Natık olan Ali’dir. Muhabbetimiz Hakk’ın sureti insanadır. Aleviler vardır, Alevilik haktır.” (ANKA)