Temel siyaset alanları ise hukuk, adalet ve yargı, kamu idaresi, şeffaflık, kontrol ve yolsuzlukla uğraş,ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel hususlar, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim,sosyal siyasetler, dış siyaset, güvenlik, savunma olarak belirlendi.

Altı başkanın imzasıyla yapılan açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve su bahisteki çalışmaların en kısa müddette tamamlanarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı alındığı kaydedildi.

Altı siyasi parti Genel Liderinin yaptığı ortak açıklama şöyle:

“12 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin mesken sahipliğinde başlayan toplantılarımız, kamuoyu ile paylaştığımız temel unsurlar ve gayeler doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz birinci altı toplantıda siyasi tarihimizde seçkin görülen bir işbirliği anlayışı içinde kıymetli uzaklıklar aldık.

Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir ortada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini garanti altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek jenerasyonlara bu bedelleri emanet etmek için bir ortadayız.

Altılı Masa olarak kurduğumuz Geçiş Süreci Yol Haritası Komitesi, Anayasal ve Yasal Islahat Kurulu, Kurumsal Islahat Komitesi, Seçim Güvenliği Kurulu ve Bağlantı Komitesi yarının Türkiye’sini inşa için çalışmalarını sürat kesmeden sürdürmektedir.
Liderler Buluşmaları’nın ikinci cinsinin bu birinci toplantısında yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin şuurunda olarak iki temel mevzuyu ele aldık:

Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu husustaki çalışmaları en kısa müddette tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık.

İkincisi, ülkemizin kıymetli temel siyaset alanları için ortak bir çalışma kümesi kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak siyasetler belirlenmesine ve bu siyasetlerin ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik.

Bu temel siyaset alanlarını da;

– Hukuk, adalet ve yargı,
– Kamu idaresi,
– Şeffaflık, kontrol ve yolsuzlukla uğraş,
– İktisat, finans ve istihdam,
– Sektörel ve bölgesel bahisler,
– Bilim ve teknoloji,
– Eğitim ve öğretim,
– Toplumsal siyasetler,
– Dış siyaset, güvenlik, savunma olarak belirledik.

Önemle bir defa daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden büsbütün kopmuş siyasi iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan beyhude bir efor içerisindedir. İktidarın yarattığı yozlaşma o denli bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın varlıklı edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu periyotta yaşanmıştır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha âlâ hayat şartları ve özgürlük için diğer ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde ömürlerini sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri yoksullaşmaktadır. Bu adaletsiz tertibe birlikte son vereceğiz.

Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir iktisat olamayacağı, güçlü bir iktisat olmadan da güçlü bir dış siyaset olamayacağı gün ışığı üzere ortadadır. Dış siyaset ve ulusal güvenlik mevzularını iç siyaset gereci olarak kullanan iktidar Ege’deki Türk-Yunan istikrarının Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalışmaktadır. Kurumsal akıldan mahrum dış siyasetin eseri olan bu güvenlik zaafı hiçbir hamasi lisanla kapatılamaz. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’nın birtakım bölgelerini ilhak kararını da Kırım’ın ilhakı kararı üzere geçersiz görüyoruz.

Milletimiz müsterih olsun! Toplumsal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla müsaade vermeyeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine bir defa daha sunarız ki;

– Altılı Masa amacına emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.

– Altılı Masa birebir vakitte, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır.

– Yeni bir idare anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz süratle kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve ömür usulü sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler teminata kavuşacak, gençlerin önündeki tüm mahzurlar kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla faal uğraş edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı hata örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, hoş ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.
Altılı Masa olarak her vakit vurguladığımız üzere, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır. “