Buna nazaran, mülkiyeti Hazine Maliyesi ismine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki bir taşınmaza ait taşıt yolu kullanım kararı getirilmesine yönelik nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazların reddedilmesine karar verildi. Kararın gereğinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı yetkili kılındı.

Manisa Gürdük Barajı ve Sulama İnşaatı Projesi kapsamındaki “Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu” işinin imali gayesiyle kimi taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çabuk kamulaştırılmasına karar verildi.

Gümüşhane ve Bayburt ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki kimi yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.