TÜRK-İŞ Kamu Uyum Şurası, kamuda 700 binden fazla personelin fiyatlarına 2023-2025 periyodundaki artırımın belirleneceği Kamu Toplu İş Kontratları Çerçeve Protokolüne dair taleplerini belirlemek için toplandı.

Konfederasyon Genel Merkezinde TÜRK-İŞ Genel Lideri Ergün Atalay’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, konsey başkanlığını yürüten TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve üye sendikaların yöneticileri katıldı.

Tüm sendikaların görüş ve tekliflerinin dinlediği toplantıda, artırım oranı, refah hissesi, taban fiyat, kamudaki taşeron personeller ve süreksiz çalışanların durumu ile toplumsal haklar hususları masaya yatırıldı.

Kamuda üyesi bulunan TÜRK-İŞ’e bağlı 15 sendikanın yetki tespit süreçlerini tamamlamasının akabinde, kamudaki yaklaşık 700 bin personelin 2023-2025 periyodundaki fiyat artırımı ve toplumsal hakları içeren talepler oluşturulacak.

Taleplerin Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına sunulmasıyla Çerçeve Protokol kapsamında pazarlık süreci başlayacak.