Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Yerlerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, tarım yerlerinin kullanımının aktifleştirilmesi için boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun ziraî üretim prosedürleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası eser işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ait tarz ve asıllar belirlendi.

Düzenleme, Bakanlığa bağlı vilayet müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve ziraî hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ait hibe ödemelerini kapsıyor.

Buna nazaran, hibe dayanakları 1 Ocak-31 Aralık 2023 periyodu için sağlanacak.

Boş bırakılan, atıl durumda bulunan yahut nadasa bırakılan yerleri, uygun münavebe planı ve ekim teknikleri kullanarak ziraî üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek, işlemeli tarıma uygun olmayan topraklarda, katma kıymeti yüksek bitki çeşitlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma kıymeti yükseltmek maksadıyla birincil üretim sonrası kurutma yahut sürece tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki tiplerinin aşılama, çeşit değişimi ve gibisi teknik uygulamalarla ünite alandan elde edilen randımanını artırmak hususlarındaki projelere hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Proje bedelinin yüzde 75’i kadar hibe verilebilecek

Yatırım bahislerine nazaran Bakanlığın hibe oranları, belirtilen destekleme hususları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75’i olarak uygulanacak. Öbür kamu kurum ve kuruluşları ve üretici örgütleri ile proje kapsamında işbirliği yapılabilecek.

Karar kapsamındaki hibe ödemeleri gerçek yahut hükmî bireyler için sağlanacak.

Desteklerden, kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri yararlanamayacak.

Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari kusur sonucu düzenlenen evraklarla yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl müddetle hiçbir ziraî destekleme programına dahil olamayacak.