Merve YİĞİTCAN – İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı, ‘Orta Vadeli Programın (OVP 2023-2025) Endüstrimizin 2023 Vizyonu, Geleceği ve Üretim Hayatımız Açısından Değerlendirilmesi’ ana gündemi ile gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan İSO İdare Konseyi Lideri Erdal Bahçıvan, Türkiye iktisadının yılın birinci yarısını çok güçlü bir büyüme performansı ile kapattığını, üçüncü çeyreğin sonu itibariyle dirençli görünümün sürdüğüne dikkat çekti. Yılın ikinci yarısında büyümenin makul bir ölçü yavaşlamasının kaçınılmaz görünse de 2022’nin azımsanmayacak bir büyüme oranıyla kapatılacağına dikkat çeken Bahçıvan, şöyle konuştu:

En kısıtlayıcı faktör öngörülebilirlik

“Küresel görünüm bizi büyüme, dış istikrar, enflasyon ve finansal piyasalar kanalıyla zorlayabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eylül ayı prestijiyle elde olan datalar de bunu doğrulamakta. Ağustosta Global Bileşik PMI’ın Haziran 2020’den bu yana birinci defa daralma bölgesine düştüğünü görüyoruz. PMI’lar bilhassa ana ihracat pazarımız olan Avrupa’da daha şiddetli bir yavaşlamaya işaret ediyor ve uyarıyor. Bunun ülkemizin ihracat performansına olumsuz tesirlerini ne yazık ki hissedeceğimiz anlaşılıyor. Hakikaten her ay kamuoyuyla paylaştığımız İSO İhracat İklim Endeksi ağustosta 48,8 ile -pandeminin birinci şok dalgasını hariç tutarsak- global kriz sonrası en düşük seviyelere gerilemiş durumda. Buna son devirde Euro/dolar kurunda yaşanan gerilemenin ihracat gelirlerimize olumsuz tesirini de eklemek gerekiyor” tabirlerini kullandı. İçinde bulunulan şiddetli devirde ekonomik aktörlerin karar alması açısından en kısıtlayıcı faktörlerden birinin öngörebilirlik olduğunu işaret eden Bahçıvan, “Dolayısıyla gayeleri âlâ temellendirilmiş, somut siyasetler sunan gerçekçi ve dengeli ekonomik programlar, karar alıcıların gereksinim duyduğu öngörebilirliği desteklemek bakımından kıymetli bir potansiyel taşıyor” diye konuştu.

“Planlamanın tekrar hatırlandığı dünyadayız”

Bu yılın orta vadeli programında (OVP) sanayi bölümü ismine öne çıkan temanın “Teknoloji-yoğun ve yüksek katma kıymetli bir endüstriye geçiş gayesi doğrultusunda kaynak ve siyaset araçlarının seferber edilmesi” olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şöyle devam etti: “Bu noktada, İSO olarak uzun yıllardır sanayi kesimimize çizdiğimiz gelecek perspektifinin kıymetli birer modülü olan dijital dönüşüm odaklı yatırımlar, yüksek teknoloji teşebbüslerinin desteklenmesi, sanayi-üniversite- kamu üçlüsünü bir ortaya getiren Ar-Ge ekosisteminin oluşturulması üzere ögelerin OVP’de yer almasını epey değerli buluyoruz. Üretim iktisadının temel paradigma haline geldiği, sanayi siyasetlerinin kıymet kazandığı ve ‘planlama’nın tekrar hatırlandığı bir dünyadayız. Bu nedenle OVP’deki planlı sanayi alanlarının artırılması vurgusu, bölümlerimizin ölçek büyütmesi ve özellikle KOBİ’lerimizin iktisada katkısının artabilmesi için çok kritik.”

KOBİ’ler yeni finansman ataklarını bekliyor

Gerek İSO’nun gerekse öbür iş dünyası temsilcisi kişi ve kurumların lisana getirdiği finansman probleminin tahliline yönelik son günlerde kimi adımlar atıldığını aktaran Bahçıvan, son makro ihtiyati tedbirlerin akabinde ticari kredi maliyetlerinde gözle görülür bir gerileme kelam konusu olduğunu belirtti. Bununla birlikte, yeni düzenlemelerle kredi akışının daha selektif hale gelmesinden doğan yavaşlamanın da dikkate bedel olduğunu lisana getiren Bahçıvan, şu sözleri kullandı: “Önümüzdeki günlerde kredi garanti sistemiyle desteklenecek yeni finansman atılımlarının bilhassa KOBİ niteliğindeki sanayicilerimiz tarafından beklendiğini tabir etmek istiyorum. Atılan bu adımların yanı sıra, Orta Vadeli Program’da gerçek dala yönelik uygun maliyetli kredilerin yaygınlaştırılacağı istikametindeki bildirisi da pahalı buluyoruz. Çünkü finansman meselesinin sürdürülebilir araçlarla ve kalıcı bir halde çözülmesi, mevcut belirsizlik ortamında önümüzü daha uygun görebilmemiz ve ülkemizin gereksinim duyduğu uzun vadeli üretken yatırımları gerçekleştirebilmemiz, dünya ile rekabet edebilmemiz açısından ehemmiyet arz ediyor.”