TRT Haber’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Alım, EYT’liler hakkında yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi. Alım şunları söyledi:

“Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun tahliline dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Kimi televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu sayılar onlar açısından maalesef yanlışsız değil. Ellerinde datalar yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı üzere tüm datalar elimizde. O gerçek datalar üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı’mıza da bu bahiste bilgi verdik.”

Staj ve çıraklık periyodu EYT kapsamında değil

Staj ve çıraklık devri sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Alım, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil esasen. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sıhhat sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.” cevabını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Alım, bu düzenlemenin detaylarını gerekli hesaplamaların akabinde kamuoyuyla paylaşacaklarını lisana getirdi.

‘Taşeron personellerin meselesini kasımda sonuçlandırırız’

Kamudaki taşeron personellere ait soru üzerine Alım, taşeron personellerin kamuda takımlı personel haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin değerli ıslahata imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron emekçisine takım verildiğini anımsattı.

O devir kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin personelin, çeşitli sebeplerle takım imkanından faydalanamadığını belirten Alım, “Onların takıma alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Varsayım ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız.” dedi.

Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan emekçilerin durumuna ait soruya, “Kamunun bütün bu bahsettiğim takım dışı kalmış olan personellerinin takıma geçirilmesi konusunda çalışmamızı detaylı bir halde bütün personelleri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş alakalarını, kontratlarını inceliyoruz. Onun için kasım ayında kestirim ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda yahut kasımda o işi tamamlarız.” karşılığını verdi.

Mevsimlik çalışanlar sıkıntısına ait Alım, bu emekçilerin dönemsel olarak çalıştıklarını belirterek, “İhtiyaç varsa onların çalışma müddetlerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Öbür bir yerden kurum emekçi almasın yahut yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha evvel çalıştığı, bir irtibatı olan, mevsimlik emekçi mukavelesi olan personellere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun gereksinimi olduğu vakit onların çalıştırılması ve çalışma müddetlerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz.” diye konuştu.

Geçici çalışanların ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Alım, “Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak formda kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız.” dedi.

Bilgin, süreksiz emekçilerin hukukunu koruyacak bir düzenleme yaptıklarını ve onların statülerini bütünüyle değiştireceklerini söyledi.

Kamuda kontratlı çalışanların durumuna da değinen Alım, kamuda 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlar dışında farklı çalışma biçimlerine dayalı istihdam edilenler de olduğunu tabir etti.

“Bütün mukavele cinslerini tek tipe indireceğiz”

Kamuda çok sayıda kontratlı çalışma modelinin bulunduğunu belirten Alım, “Biz bunları ıslah etmek istiyoruz. Yani burada bir düzenleme, bir ıslahat yapmaya gereksinimimiz var. Bu kadar çok mukavele tipi olmaması lazım.” diye konuştu.

Bilgin düzenlemeyi şöyle anlattı:

“Biz onu kısaca şöyle yapacağız. 657… Evet, devletin temel fonksiyonlarını yürüten bir takıma muhtaçlığı vardır. Bunun nitelikleri muhakkaktır. Kanunla, hukukla bizim mevzuatımız bunu çok kapsamlı bir formda düzenlemiştir. İkincisi çok özel bir durum olabilir. Mesela, nükleer güç Türkiye’de yoktu, değil mi? Türkiye, tarihinde birinci kez nükleer santral kuruyor. Burada çalışacak uzmanlara, mühendislere yahut teknik adamlara, bilim adamlarına muhtaçlık olacak. Ama bunların başka bir piyasası var. Fiyat ve çalışma bağlarına dayanan yeni bir şey var. Daha evvel onu biz deneyim etmemişiz. Hasebiyle biz bunları özel bir çalışma statüsüyle yani özel bir kontratla, yeni bir çalışma ilgisi olarak başlatabiliriz. Bu çok özel olanlara özel bir mukavele modelini gizli tutmak lazım. İkinci bir model de yazılımcılar, yeni çalışma bağları içerisinde yer alabilecek uzmanlar var, işte finansçılar vesaire. Bunlar mevcut kamu fiyatlarıyla çalışmıyorlar. Bizde, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığında eleman alıyoruz. Mevcut fiyatlarımızla bunları bulamıyoruz. Bunları özel bir mukavele yaparak çalıştırıyoruz. Muhakkak kaideleri var onların. İşte KİT’lerde bunlara gereksinim var. Diyelim ki MKE’nin ya da gibisi kuruluşların. Bunları da tutabiliriz. Lakin bunun dışındaki bütün mukavele cinslerini tek tipe indireceğiz. Onların toplumsal haklarını standardize edeceğiz, iş teminatı olacak, kamu vazifelilerinin bütün haklarını onlara vereceğiz, onlara takım tahsis edeceğiz. Çalışmamız bu kapsamda ve bunların sayısı yaklaşık 550 bin kişi civarında.”

Kamudaki tüm kontratlı çalışanların problemlerinden haberdar olduğunu ve statüleri farklı olan bu çalışanların büsbütün ilgili kapsamlı çalışma yaptıklarını belirten Alım, “Bu çalışmayı kestirim ediyorum bu ay bitireceğiz.” dedi.