Mehmet KAYA

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Alım, minimum fiyatın olması gereken düzeye ait çeşitli sayılar söylem edildiğini, bunları kamuoyu oluşturmak için teşebbüsler olarak kabul ettiğini söyledi. Bakan Alım, TİSK’in organize ettiği ve personel, patron sendika ve iş örgütleri yanında kamu temsilcilerinin de katıldığı Ortak Paylaşım Forumunda konuştu. Taban fiyatın Aralık ayında toplanacak tespit komitesinde belirleneceğini hatırlatan Alım, “Asgari fiyat 20 bin TL olsun diyebilirim lakin patronun ödeyebileceği bir sayı olması lazım” dedi. Açlık, yoksulluk sonu üzere çeşitli açıklamalar yapıldığını, bunların bilimsel niteliğinin tartışmalı olduğunu söyleyen Bakan Alım, bunlara dayalı olarak minimum fiyat önerisi yapan ya da sayı söylem edenlerin kıymetli bir kısmının taban fiyat tespitine ait prosedürü bilmediğini belirtti.

“Emekliler, çalışanlar EYT düzenlemesinden mutlu olacak”

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Alım, global enflasyon, tedarik zinciri, bölgedeki savaş kaynaklı olarak çalışma hayatı ve ekonomik ortama yönelik çeşitli riskler bulunduğunu belirterek, toplumsal siyaset çerçevesinde taraflarla birlikte bu sıkıntıların tahlili için çalıştıklarını kaydetti. Toplumsal siyasetin işçilerin, sermayeye karşı korunması gerekliliğini ortaya koyduğunu, bu yaklaşımın emek bölümünün sermayeye nazaran zayıf olması nedeniyle yeri eşitleme nitelikli olduğunu kaydeden Bakan Vedat Alım, bunun birebir vakitte demokrasinin de bir koşulu niteliği taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda, çalışanların enflasyona karşı korunması ve emeklilere yönelik düzenlemelerin toplumsal muhafaza niteliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Alım, taban fiyat ve emeklilere yönelik kararlarının bu niteliği taşıyacağını kaydetti.

Kamuoyunda beklenti oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağını bildiren Bakan Vedat Alım, çok farklı durumlar için ortak tahliller oluşturulması gerekliliğinden ötürü kapsamlı bir düzenleme ortaya çıktığını anlattı. Bakan Alım, emekliler ve çalışanların EYT düzenlemesinden mutlu olacağı bir sonuca ulaştıklarını kaydetti.

Beyaz bayrak uygulaması: 1200 dolayında işletmeye teşvik verilecek

Sendikalı, vergi borcu olmayan, emekçi hakları ve öteki istikametlerden mevzuata uygun çalışan patronlara Beyaz Bayrak verilmesi uygulamasında tahlili tamamladıklarını, 1200 dolayında şirketin tam ahenk gösterdiğini, son incelemelerle bu sayının biraz artabileceği ya da azalabileceğini kaydeden Vedat Alım, bu şirketlere yapılacak teşvik ve ödüllendirme konusunda da çalışmaların son evreye geldiğini kaydetti. Bakan Alım, çeşitli uygulamalar yoluyla birtakım indirimler, istisnalar yanında, İŞKUR ve AB fonlarıyla yürütülen projelerde öncelik sağlamak gibisi teşvikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Özgür Burak Akkol: Kayıtdışılığın önlenmesi için somut teklif geliştiriyoruz, yıllık 100 milyar TL’lik katkı verecek potansiyel var

Ortak Paylaşım Forumunun açılışında konuşan TİSK Lideri Özgür Burak Akkol da sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşümün riskler kadar fırsatlar da sunduğunu belirterek, ortak bir gündem etrafında çalışılmasıyla muvaffakiyete ulaşılabileceğini kaydetti. Akkol, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik bir çalışmalar yaptıklarını ve 4,5 milyon kişinin kayıt altına alınmasını sağlayacak somut teklifler oluşturduklarını kaydetti. Bunun yıllık 100 milyar TL’lik ek bir kaynak sağlayacağını kaydeden Akkol, yalnızca mali katkı değil, emeklilik, iş sıhhati ve güvenliği, kayıtlı işyerlerine karşı haksız rekabetin önlenmesi açısından kayıtdışılıkla uğraşın değer taşıdığını anlattı.

“Kolay bir yıl geçirmedik” diyen Özgür Burak Akkol, salgın sonrasında ortaya çıkan savaş, tedarik zinciri problemlerinin konjonktürel riskler oluşturduğunu vurguladı. Burak Akkol, minimum fiyatın vergi dışı bırakılması, toplumsal yardımların kimilerinin vergi istisnası sağlanmasının değerli olduğunu kaydederken, yeni teşvik alanları da bulunduğunu belirterek, bu mevzuda emekçi ve hükümet tarafına teklifler sunacaklarını açıkladı. Özgür Burak Akkol, gelir vergisi birinci diliminde vergi oranını yüzde 10’a çekilmesi ile birinci dilim matrahının yükseltilmesi konusunda emekçi ve patron tarafının ortak görüşte olduğunu hatırlattı.

TÜRK-İŞ: Yeşil ve sayısal dönüşüm personel haklarıyla çelişirse, personel hakkından yana oluruz

Türk İş Mali Sekreteri Nazmi Irgat ise konuşmasında, personel tarafı olarak işin ve emekçinin korunması temelli bir yaklaşım içinde olduklarını vurgulayarak, yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm mevzularında emekçiyi koruyacak her türlü düzenlemeye dayanak vereceklerini lakin emekçi odaklı olmayan yaklaşımlara da karşı duracaklarını kaydetti. Irgat, sayısal ve bilhassa yeşil dönüşüm konusunda atılacak adımların çalışanların haklarıyla çeliştiği durumlarda personel haklarından yana hal alacaklarını da söyledi.

TÜRK-İŞ ismine konuşan Nazmi Irgat, Ortak Paylaşım Forumu üzere ortamları olumlu olarak görmekle birlikte, TÜRK-İŞ olarak emekçi hükümet patron ortasındaki toplumsal diyalogun istenildiği ölçüde olmadığı görüşünü taşıdıklarını açıkladı.