Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Doruğu’nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati’nin açıklamalarından satır başları:

Modelin en değerli sac ayağı TL’ye itimadı artırmaktır.

Arz kaynaklı enflasyonu ortodoks siyaset ile çözmeye çalışan birçok ülkenin resesyona girdiği yahut resesyon tasasına kapıldığını görüyoruz.

Türkiye büyümesini sürdürmeye devam etmiştir, bu yıl birinci çeyrekte %7,5, ikinci çeyrekte %7,6 büyüme yakalayan Türkiye en uygun performans gösteren ülkelerden biridir.

Modelimizin temel gayelerinden biri yapısal nitelik kazanmış cari süreçler sıkıntısını kalıcı olarak çözmektir.

Son iki yıldan bu yana bilhassa Rusya-Ukrayna savaşı güç başta olmak üzere emtia fiyatlarında gözlenen artışlar, cari dengemizde bir ölçü bozulmaya yol açmıştır, bunun süreksiz olduğunu, güç fiyatlarının düşmesi ile cari açıktaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz.

Güzel gelişmeler kat ettiğimiz ekonomimizde halihazırda en kıymetli sorun, tüm dünyanın gayret ettiği enflasyondur.

Döviz kurundaki artış ve atalet de enflasyon üzerinde tesirli olmuştur.

Yüksek enflasyon karşısında hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı müdafaaya yönelik siyasetler uyguluyoruz.

Yeni iktisat siyasetimiz Türkiye iktisadının tüm yapısal meselelerini çözmeyi amaçladığı aşikar, şayet yeni iktisat modelini uygulamaya almasaydık, sakinlik ve buna bağlı birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktık, enflasyon sorun olmaya devam edecekti

Enflasyon arz ve maliyet kaynaklı.

ABD, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks siyaset literatürü olduğunu biliyoruz.

Bugün,“Modern Para Teorisi”; “Halk Ekonomisi”; “Girişimci Devlet” anlayışı; “Kalkınmacı Merkez Bankacılığı” ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece tanınan olan Heterodoks iktisat yaklaşımlarına kimi örneklerdir.

Türkiye birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir.

Tüm global sarsıntılara karşın ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken, çeşitli çevrelerce iktisat modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz, aşacağız.

İnsanımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz, bilhassa KOBİ’lerimizin kredi imkanlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak çalışmalarımız süratli bir biçimde sürüyor.

Ülkemiz için son derece stratejik birçok adımı atmaktaki kararlılığımız, büsbütün ülkemizin ve insanımızın spesifik muhtaçlıkları doğrultusundadır.

Dünyanın, bilhassa gelişmekte olan ülkelerin, yeni şeyler duymaya muhtaçlığı var.

Bakanlığımız bünyesinde ıslahat ve gelişim dinamiğini daima kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığını kuruyoruz.