Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve gibisi etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye nazaran, Türkiye global iklim değişikliğinin tesirlerinin ağır hissedildiği Akdeniz jenerasyonunda yer alıyor ve yüksek risk kümesi ülkeler ortasında kabul ediliyor. Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği iddialarına nazaran, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalması bekleniyor.

Yarı kurak iklim jenerasyonunda olan ülkede suyun tesirli yönetilmesi, suyun kullanımının planlamasının âlâ yapılması hayati ehemmiyete sahip. Bu kapsamda optimum su tüketimine yönelik bir kadro önlemler ortaya konuldu. Suyun ırmak havzasında planlaması 2011’de başlatılırken, su tahsis ve kuraklık planlarıyla da havza ölçeğinde su bütçesi belirlenerek, her bir dalın planlı su kullanımına yönelik aksiyon planları geliştirildi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin tesirlerine ahenk ve toplumun bütün bölümünde suyun hayati ehemmiyet taşıdığını vurgulamak, farkındalık oluşturmak için de birtakım ek çalışmalar, teşebbüsler gerçekleştirildi. Ülkede su kaynaklarının, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve öbür faaliyetlerde kullanılması ve kaynakların devamlılığının sağlanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması kaçınılmaz oldu. Bu gerçeğin şuuruyla Bakanlık tarafından bütün ülke sathında “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.

Bu kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak formda çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve gibisi etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan rehber dokümanlar ve sektörel planlar ile tüm su kullanıcılarına teknik dayanak sağlanması amaçlanıyor.

Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve gibisi aktifliklerin yanı sıra görsel ve yazılı gereçler ile eğitici, bilgilendirici çalışmalar hazırlanıyor. Su ve bayan buluşmaları ile toplumda kıymetli role sahip bayanların hususa ait farkındalığının artırılması değerli bir bileşen olarak görülüyor.

Yol haritası hazırlandı

Ülkede mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su kayıplarının yüzde 25 düzeylerine çekilmesi, tarımda sulama randımanının yüzde 49’dan yüzde 75 düzeyine çıkarılması, endüstride pak üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile pak tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25’e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülüyor. Hasebiyle iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz tesirleri ile çabada ülkenin yol haritası hazırlandı.

Belediyelere teknik takviye verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Su İdaresi Genel Müdürlüğü belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik takviye verecek. 2014 yılında yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Denetimi Yönetmeliği”yle su yönetimlerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik vazife ve sorumlulukları belirlendi. Büyükşehir ve vilayet belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 seviyesine; öteki belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 seviyesine indirmekle yükümlü hale geldi.

Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Aktifliği 4 Aralık’ta düzenlenecek

Başlatılan ulusal ölçekli su verimliliği seferberliği programları kapsamında içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip bölümlerde suyun verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bahsi geçen “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” programlarının içme-kullanma suyu dalı bileşeni içerisinde, “4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği” düzenlenecek. Aktiflik kapsamında, ödül merasimi, kardeş belediye ilanı, çalıştay ve fuar tertipleri yer alacak. Bu çalışma ile içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar ortasında bilgi ve deneyim paylaşımı hedefleniyor.

Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, 5-6 Aralık tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenecek aktiflikte, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye Belediyeler Birliği Lideri Fatma Şahin’in de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Kirişci, 81 ilin belediye liderlerini 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’nde başlatacakları “Su Verimliliği Seferberliği”ne davet etti.