BDDK tarafından, Aralık 2022 devrine ait “Türk Bankacılık Kesiminin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı.

Rapora nazaran, aralıkta bankacılık bölümünün faal büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Dalın faal toplamı 2021 sonuna nazaran 5 trilyon 128 milyar 939 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 55,7 oldu.

Aralıkta 2021 sonuna kıyasla, dalın en büyük etkin kalemi olan krediler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580 milyar 668 milyon liraya, menkul bedeller toplamı yüzde 60,5 yükselerek 2 trilyon 370 milyar 22 milyon liraya çıktı. Bu devirde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,10 düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2021 sonuna nazaran yüzde 67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 858 milyon liraya yükseldi.

Aynı devirde öz kaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 milyar 74 milyon liraya ulaştı. Dalın aralık sonu prestijiyle periyot net karı 433 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,46 düzeyinde gerçekleşti.