Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası’nın (BDDK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bankaların net istikrarlı fonlama oranı hesaplamasına ait yönetmeliğe nazaran, net istikrarlı fonlama oranı, mevcut istikrarlı fon meblağının gerekli istikrarlı fon fiyatına bölünmesi suretiyle konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanacak.

Yönetmeliğe nazaran 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere özkaynak hesaplama devirleri prestijiyle aylık olarak hesaplanan konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık periyotları prestijiyle 3 aylık kolay aritmetik ortalaması %100’den az olamayacak. BDDK, net istikrarlı fonlama oranı için minimum bir oran tesis etmeye, bu oranın hesaplanmasına ve tutturulmasına ait temelleri belirlemeye yetkili olacak.

BDDK’ya geniş yetkiler

BDDK, Merkez Bankası’nın (TCMB) uygun görüşü alınmak suretiyle fonlama riski seviyelerini dikkate alarak banka ya da banka kümesi bazında daha ihtiyatlı temeller belirleyebilecek. Kalkınma ve yatırım bankaları, BDDK tarafından aksi belirleninceye kadar, bu minimum oranları tutturmaktan muaf tutuldu. Yönetmelikte, mevcut ve gerekli istikrarlı fon hesaplaması ve türev varlıklara yönelik ayrıntılara da yer verildi.

TCMB’nin finansal piyasaların genelinde yaşanan bir gerilim ya da makroekonomik gelişmeler karşısında gerçekleştirdiği istisnai ve süreksiz olağandışı likidite süreçleri kapsamında TCMB’den likidite temin etmek emeliyle TCMB’ye teminata verilen varlıklar için yönetmelikte belirtilenlerden daha düşük bir dikkate alma oranı belirlemeye TCMB ile yapılacak kıymetlendirme sonucunda BDDK yetkili kılındı.

BDDK ayrıyeten, bu olağandışı likidite süreçleri kapsamında TCMB’nin piyasada oluşan likidite fazlasını piyasadan çekmesinden kaynaklanan 6 ay yahut daha uzun vadeli TCMB’den olan alacaklar için %5’ten az olmayacak bir dikkate alma oranı belirlemeye TCMB ile yapılacak kıymetlendirme sonucunda yetkili olacak.

Buna nazaran, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranından rastgele birinin minimum oranın altına düşmesi halinde, ilgili uyumsuzluk bir sonraki hesaplama periyoduna kadar giderilecek ve bir takvim yılı içinde her 2 oran için bir seferden fazla uyumsuzluk gerçekleştirilemeyecek.