BDDK’nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca hesaplanan kredi riskine temel fiyat hesaplamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Duyuruda, “Yönetmelik uyarınca kredi riskine temel fiyat hesaplamasında; nakdî varlıklar ile mali olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para ünitesindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca kıymetlenmiş meblağları ve ilgili özel karşılık meblağları hesaplanırken 31 Aralık 2021’e ilişkin TCMB döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi istikamette bir Şura kararı alınıncaya kadar, 30 Aralık 2022’ye ilişkin TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verilmiştir.” sözleri kullanıldı.

Yönetmelikte yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tarifine ait ciro hududunun yurt içi yerleşik KOBİ’ler için 500 milyon liraya çıkartıldığı aktarılan duyuruda, yurt dışı yerleşik KOBİ’ler için de KOBİ’nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tarifinin kullanılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Duyuruda, perakende kredi limitinin de 20 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.