Hazine ve Maliye Bakanlığı artırımlar ve Ocak-Temmuz 2023 periyodunda kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye nazaran bedelli askerlik fiyatını belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü hususu uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge sayılarının aylık fiyatlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne nazaran yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik fiyatı Ocak-Temmuz 2023 periyodu için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.