Yeni yatırımlara devam ederken kurumsallaşma ve şirkete paha katacak yatırım fırsatlarını da değerlendirmeyi amaçlayan BİEN, halka açılıyor. Şirket hisselerinin halka arzına ait talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. Halka arz süreci Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile yürütülecek. Sermaye artırımı prosedürüyle gerçekleştirilecek halka arzda, pay fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.

Şirketin halka açıklık oranı %20,0

Bien’in çıkarılmış sermayesinin 288.673.881 TL’den 361.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve artırılacak 72.326.119 TL nominal kıymetli B Kümesi hisse satışa sunulacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması durumunda Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14.465.223 TL nominal kıymetli hissede da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86.791.342 TL nominal bedelli B Kümesi hamiline yazılı hissenin halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı %20,0, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı %24,0 olacak.

Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası

BİEN artan üretim ve satış hacmi hasebiyle halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek hedefiyle kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55’nin de Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. 102 milyon m²/yıl ek üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü koşullarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, 153 milyon m²/yıl toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve Ar-Ge odaklı yeni jenerasyon üretim ekipmanıyla bölümde çok kıymetli bir avantaj sağlanması bekleniyor.