BM, ocak ayında yayınlanan “Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023” raporunu güncelledi.

Rapora nazaran, global iktisat artan finansman açıkları, dingin yatırımlar ve genişleyen borç kırılganlıkları ile karşı karşıya bulunuyor. Bu da sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ediyor.

Ayrıca, dünya iktisadı Kovid-19 salgının tesirleri, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliği ve değişen makroekonomik şartların tesiriyle uzun müddetli düşük büyüme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM raporuna nazaran, Kovid-19 sonrasında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek seyreden enflasyon, son 10 yılın en agresif faiz artışlarına yol açarken, artan faiz oranlara karşın, bilhassa gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının hane halkı harcamaları ve istihdam dayanıklılığını koruyarak enflasyonu denetim almasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle global ekonomik büyümedeki yavaşlama suratı bilhassa ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere en büyük ekonomilerdeki güçlü hanehalkı harcamalarının yanı sıra Çin ekonomisindeki toparlanma nedeniyle muhtemelen evvelki iddialardan daha ağır olacak.

Bu kapsamda, ocak ayında 2023 için yüzde 1,9 olan global ekonomik büyüme kestirimi 0,4 puan artışla yüzde 2,3’e çıkarıldı. 2024 iddiasını ise 0,2 puan düşürerek yüzde 2,5’e çekildi.

Raporda, “Bu artışa karşın, global iktisattaki büyüme oranı, Kovid-19 salgınından evvelki yirmi yıldaki ortalama yüzde 3,1’lik büyüme oranının hala çok altında.” değerlendirmesine de yer verildi.

Büyüme varsayımları güncellendi

Bu ortada, ABD için ocakta yüzde 0,4 olan büyüme iddiası güçlü hane halkı harcamalarının tesiriyle yüzde 1,1’e yükseltilen raporda, AB için de yüzde 0,2 olan büyüme kestirimi yüzde 0,9’a çıkarıldı. Dünyanın ikinci büyük iktisadına sahip Çin’in ekonomik büyüme varsayımı ise yüzde 4,8’den yüzde 5,3’e revize edildi.

Raporda, pek çok gelişmekte olan ülkeye ait ekonomik büyüme beklentilerinin, sıkılaşan kredi şartları ve artan dış finansman maliyetleri nedeniyle kötüleştiği vurgulandı.

En az gelişmiş ülkelerin ise 2023’te ortalama yüzde 4,1 ve 2024’te yüzde 5,2 büyüyeceği kestirim edildi. Bu da BM’in BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen yüzde 7’lik büyüme amacının çok altında kalıyor.