Sermaye kaybı yaşayan yahut borca batık şirketlerin durumuna ait yapılan hesaplamalarda, şimdi ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı ziyanlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kimi masraflarının hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının mühleti 1 Ocak 2024’e kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sermaye kaybı olan yahut borca batık şirketlerin durumuna ait hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna nazaran, kelam konusu şirketlerin şimdi ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı ziyanlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan masraflar, amortismanlar ve işçi masraflarının toplamının yarısının 1 Ocak 2024’e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama daha evvel 1 Ocak 2023’e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.