Borsa İstanbul, şimdi halka arza hazır olmayan lakin ilerleyen devirde halka arz yapmak isteyen şirketlerin finansman muhtaçlığının karşılanması için “Girişim Sermayesi Pazarı” oluşturdu.

Halka açık olmayan lakin ilerleyen devirde halka arz planlayan şirketlerin finansman erişimini kolaylaştırmak ismine yeni bir adım atıldı.

Buna nazaran, Borsa İstanbul nezdinde, şimdi halka arza hazır olmayan lakin ileride halka arz edilmek isteyen şirketlere yönelik olan Teşebbüs Sermayesi Pazarı ile şirketler, büyüme için gereksinim duydukları finansmanı, yalnızca sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara hisse senedi ihraç ederek elde edebilecek.

Şirketlerin hazırlayacağı izahname, Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği hisseleri nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak. Bu hisseler Teşebbüs Sermayesi Pazarı’nda yalnızca nitelikli ve kurumsal yatırımcılar ortasında süreç görecek.

Girişim Sermayesi Pazarı’nda süreç görmeye başlayan şirketler halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak.

Daha sağlıklı büyüme ve kurumsallaşma hedefleniyor

Böylece bu pazarda süreç gören şirketlerin, kurumsal yatırımcıların da dayanağıyla kurumsallaşmasına katkı sağlaması amaçlanırken, gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, hisselerini bu kere halka arz etmek için müracaat yapabilecek.

Bu pazar sayesinde şirketlerin daha erken finansman imkanı bularak, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Öte yandan, son devirde hızlanan halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul’da süreç gören şirket sayısında kıymetli bir ilerleme sağlanırken, 2021 yılının başında 394 olan Borsa İstanbul’da süreç gören şirket sayısı bugün prestijiyle 501 oldu.