Liderlerin, çalışanların kendilerini pahalı hissedecekleri, yaptıkları işin bir maksada hizmet ettiğini düşünecekleri bir kurum kültürü oluşturmaları için çalışanların geri bildirimlerini dinlemeleri ve bunlara karşılık vermeleri gerekir. Çalışan tecrübesi anketine nazaran çalışan tecrübesini ölçümleyen 5 kritik soru şöyle sıralanıyor:

1 İdare, çalışanlarla ferdî ilgiler kurmaya çalışıyor mu?

İlişkiyi kurmanın birinci adımı, çalışanları yalnızca profesyonel bir bakış açısıyla tertibe sunabilecekleri katkı emeliyle değil, insan olarak önemsedikleri için dinlediklerini göstermesidir.

2 İdare, çalışanların sıra dışı çalışmalarını yahut gösterdiği üstün çabayı takdir ediyor mu?

Yönetim ve çalışanlar ortasındaki itimat bağlantısının temelinde iki kritik faktör bulunuyor. Bunlardan birincisi, çalışanların gayretlerini, çalışanlarda karşılık bulacak derecede takdir edip etmediğidir. Öbür faktör de, idarenin ne ölçüde tarafsız olarak algılandığıdır.

3 İdare, çalışanların fikirlerine kulak veriyor mu?

Böylece yöneticilerin çalışanlarının fikirlerine ve hislerine hürmet duyduğu ve bedel verdiği gösterilmiş olur. Yöneticileri çalışanların fikirlerine açık olmaya teşvik etmek, çalışanların tertipteki tecrübeleri hakkında daha rahat geri bildirimde bulunmalarını sağlar. Bu da, çalışan tecrübesini daha da düzgünleştirmek için kullanılabilecek daha kıymetli bilgiler edinilmesine yardımcı olur.

4 Çalışanların toplumsal art planları ve şahsî özellikleri ne olursa olsun, birebir halde davranılıyor mu?

Bunun üzere sorular, çalışanların tertipteki çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet yaklaşımı hakkında ne hissettiklerini ölçmeye yardım eder.

5 Tertipteki ortam ruhsal açıdan sağlıklı mı?

Olumlu bir çalışan tecrübesi için çalışanların kendilerini ruhsal ve duygusal olarak inançta hissetmeleri gerekir. Bir tertip her şeyi yanlışsız yapıyor, lakin çalışanlar tükenmiş, toksik bir kültürde sıkışıp kalmış, belirsizlik nedeniyle dertli hissediyor ya da muhtaçlık duydukları takviyesi alamadıklarını düşünüyorlarsa, bu durum genel çalışan tecrübesini olumsuz olarak etkileyebilir.