Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin beklediği EYT düzenlemesi önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek. Emekli olduktan sonra birebir işyerinde çalışmayı planlayan vatandaşlar için Yargıtay çok kıymetli bir karara imza attı.

Bir kamu kurumunda taşeron emekçi olarak çalışan emekçi, emekli olduktan sonra tıpkı işyerinde çalışmaya devam etti. İstifa eden emekçi, tazminat almadığı gerekçesiyle iş mahkemesine müracaatta bulundu. Davacı personel, kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı ile bayram ve genel tatil fiyatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Kararda; davacının Toplumsal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına karşın asıl patrona ilişkin işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı.

Kararda şu sözlere yer verildi:

“- Emeklilik tarihine kadar geçen mühlet için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma mühleti istikametinden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata temel fiyatın belirlenmesinde yanılgı yapıldığı anlaşılmaktadır.

– Karara temel alınan eksper raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki fiyatı ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata temel fiyatın 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

– Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu periyoda ait çalışma müddeti ile bu periyot sonundaki fiyata nazaran kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınması gereken (son) fiyat, davacının emeklilik tarihindeki fiyattır.

– Gerek fiyatın, gerekse fiyata ek edilecek yardımların mali kıymeti belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi temel alınmalı, bu tarihteki tazminata temel fiyat ölçüsü üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

– Kıdem tazminatına temel fiyatın belirlenmesinde kusur yapılarak karar kurulması bozmayı gerektirmiştir.”