Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleştirilen ve iklim krizine karşı gayrette dünyanın kapsamlı doruklarından olan COP27’ye yaklaşık 194 ülkeden 40 binin üzerinde iştirakçi, 100’den fazla siyasetçi iştirak gösterdi. Global ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma hedefiyle düzenlenen COP 27’de Türkiye güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanını açıkladı. Yapılan beyana nazaran, 2030 yılında artıştan yüzde 41 azaltım yapılacak. Emisyonlar en geç 2038 yılında azamiye ulaşacak ve 2053’de net sıfıra ulaşılacak. Ayrıntıların daha sonrasında kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi de konferansta verildi.

Çimento dalının çatı birliği TÜRKÇİMENTO moderatörlüğünde, karbon yakalama ve depolama prosedürleri ve hidrojen üzere yeni teknolojilerin artılarının ve eksilerinin yanında sanayideki potansiyelinin tartışılacağı COP27 yan aktifliği “Gelişen Teknolojiler ve Güç Geçişi: Türkiye İçin Mahzurlar ve Olanaklar” başlığıyla yapıldı.

Özyeğin Üniversitesi ve TÜRKÇİMENTO olarak ortak düzenlenen aktifliğin moderatörlüğünü TÜRKÇİMENTO Etraf ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Derinöz Gencel yaptı. Ayrıyeten sunumunda gelişen teknolojilerden, pürüzlerden ve yeni teknolojileri ülkemizde uygulamak için bölümün muhtaçlık duyduğu ihtiyaçlardan bahsetti. Gelişmekte olan ülkemizin kalkınmasında bu kesimin stratejik bir rol oynadığına vurgu yaparken, 2022’de yaşanan zorluklar ortasında güç fiyatlarının ve değişen kurların olduğunu belirtti.

Azaltım yapılması sıkıntı kesimlerden biri çimento

Yeni teknolojilerin kullanılmadığı ya da maliyeti engelleyici olmaya devam ettiği için geçişin kolay olmadığı kesimleri tabir eden “azaltım yapılması sıkıntı sektörler”, aktiflikte de bahsedilen mevzuların başındaydı. Bilhassa çimento sanayi, demir çelik, kimya üzere bölümlerin ortasında bulunduğu üretim yapan bölümlerin temel materyaller ürettikleri, bu dalların birçoklarında kaçınılmaz emisyonlar oluştuğundan bahsedildi.

TÜRKÇİMENTO Etraf ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Derinöz Gencel bahisle ilgili olarak, “Yüzde 100 karbon içermeyen yakıtlara geçmek dahi sera gazı emisyonlarını önleyemez. Yeni teknolojiler olmadan maalesef sıfır emisyon mümkün değil. Bu kesimleri büyük ölçüde karbondan arındıracak teknolojiler mevcut, lakin bunlar şimdi geliştirme etabında ve epey da maliyetli” dedi. Çimento özelinde konuşmasına devam eden Gencel, “Sektörümüzde hammadde olan kireçtaşının çimentoya dönüştürülmesine ait emisyonlar var. Biz bunlara proses emisyonları diyoruz. Zira kireçtaşı önemli ölçüde sera gazı karbondioksit (CO2) üretiyor. İkinci kaynak ise güç emisyonları. Zira hammaddenin dönüştürülmesi için 1500 dereceye kadar yüksek sıcaklıklar gerekiyor. Elbette bir karbon azaltma stratejimiz var. Klâsik sistemlerin de bu stratejide değerli bir rolü olduğunu söylemeliyim. Biyokütle içeren alternatif yakıtlar yahut güç verimliliği yatırımları ile güç emisyonlarını azaltabiliriz. Yeniden çimentonun ana hususlarından klinker yerine farklı hammaddeler kullanmak emisyon azaltımı için yararlı olacaktır. Yeniden de bu klâsik usuller net sıfır emisyon için kâfi değil, gelişen teknolojilere muhtaçlığımız var” dedi.

Türk sanayisinin yeni teknolojileri uygulamak için altyapı gereksinimi var

Ar-Ge, siyaset ve yasal çerçeve, destekleyici altyapı, devlet dayanağı, toplum tarafından kabul görme ve eğitim başlıkları altında gereksinimleri anlatan Gencel, “Öncelikle araştırma ve geliştirme projelerine gereksinimimiz var. Pilot projeler, endüstriyel ölçekli projeler ve kamu finansmanı gerekiyor. Yüksek güç talebi olan bir bölümdeyiz. Pak güç kaynaklarına erişim ve sanayi tarafından kullanılmak üzere kâfi hidrojenin mevcudiyeti üzerinde durulması gereken bahisler ortasında yer alıyor. Ve olağan ki altyapıya muhtaçlığımız var” biçiminde konuştu.

TÜRKÇİMENTO Etraf ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Derinöz Gencel moderatörlüğünde yapılan aktiflikte, Özyeğin Üniversitesi Güç, Etraf ve İktisat Merkezi Yöneticisi ve FYE Lideri Prof. Dr. M. Pınar Mengüç Türkiye’deki güç teknolojilerini anlattı. Ayrıyeten, güç teknolojilerinin azaltımı güç dallarda kullanımına ait fırsatlar ve pürüzler hakkında da bilgi verdi.

Özyeğin Üniversitesi Güç, Etraf ve İktisat Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Canan M. Özsoy, hidrojen teknolojileri hakkında kıymetli noktalara değindi.