“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Memleketler arası Uğraş Günü”nün kıymetine dikkat çeken Escarus, cinsiyet fark etmeksizin, şiddetten uzak, inançlı, eşit ve özgür hayatın temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapıyor.

Cinsiyete yönelik tüm şiddet cinslerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Kadına yönelik şiddet, bir öbür tabirle cinsiyete dayalı şiddet, bayanlar üzerinde telafi edilemez boyutta fizikî ve ruhsal ziyana sebep oluyor. Cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal güvenliğin sağlanması tarafında büyük mahzurlar oluşturduğunu gözlemlediğimiz bu husus, kıymetli sayıdaki bayanın eğitim, üretim ve toplumsal hayata faal iştirakini olumsuz istikamette etkiliyor” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddetle çabanın tüm şiddet biçimlerini önlemeye yönelik olması gerekiyor”

Dr. Kavak, özel, kamusal ve çalışma hayatında bayana yönelik her türlü şiddet biçiminin büsbütün sona ermesi gerektiğini belirterek, kelamlarına şöyle devam etti: “Şiddeti yalnızca fizikî bir hareket olarak görmemeliyiz. Duygusal, ekonomik hatta dijital şiddet, ruhsal ve ekonomik zararlarıyla bayanlara ve toplumsal hayatımıza olumsuz manada tesir ediyor. Şiddet; hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek, özgürlüğünü kısıtlamak, çok ısrarcı davranmak, çalışmaya yahut çalışmamaya zorlamak, giyinme özgürlüğüne mahzur olmak, gelirini denetim altına almak, dijital platformlar üzerinden istenmeyen ölçüde takipçilik yapmak üzere birçok hale giriyor. Bayanlar, toplumsal cinsiyet kimliğinden ötürü, yani sadece bayan olmalarından dolayı, fizikî ve ruhsal olarak ziyan görmelerine neden olan hareketlere maruz kalabiliyor. Bayana yönelik şiddetle gayretin tüm bu şiddet biçimlerini önlemeye yönelik olması gerekiyor.”

“Şirketlerin bayan çalışanlarına verdiği takviye ve itimadın toplumsal açıdan büyük bir katma pahası var”

Cinsiyet eşitliği ve şiddetin sona erdirilmesi temalarının Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ortasında yer aldığına vurgu yapan Dr. Kavak, “SKA 5, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm bayanlarla kız çocuklarını güçlendirme gayesiyle her türlü şiddet ve istismarı, insan kaçakçılığını, zorla yahut erken yaşta evlendirilmeyi de önlemeyi amaçlıyor. Bilhassa gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda, bayanlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet tiplerinin tamamını yok etmek için kıymetli adımlar atılması gerekiyor. Şiddetin her türlüsünün önüne geçebilmek için toplumda farkındalık yaratılması kural. Şikâyet ve ceza sistemlerinin güzel kurgulanmasını da kıymetli bir muhtaçlık olarak görüyoruz. Çalışma hayatında şiddet ve taciz olaylarını önlemek için kurumlara da sorumluluk düşüyor. Bayanların ve erkeklerin iş hayatının her alanına eşit formda katılabilmeleri ve fırsatlara eşit halde erişebilmeleri emeliyle geliştirdiğimiz Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası’nın (CEPS) kıymetli kriterlerinden birinin “çalışma hayatında taciz ve şiddet hadiselerinin önüne geçmek” olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu alanda iş ortaklarımızla yaptığımız çalışmalarda şirketlerin bayan çalışanlarına verdiği takviye ve itimadın toplumsal açıdan büyük bir katma bedeli olduğunu görüyoruz” dedi.