Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir aile sıhhati merkezinde kontratlı çalışan hemşirenin kullandığı doğum müsaadeleri nedeniyle maaşından kesinti yapılmasını hukuka muhalif bularak sürecin iptal edilmesi istikametinde ilgili sıhhat müdürlüğüne tavsiyede bulundu.

KDK’nin kararına nazaran, Ankara’da bir aile sıhhati merkezinde kontratlı çalışan hemşirenin, doğum öncesi ve sonrası kullandığı müsaadeleri nedeniyle maaşından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı.

Hukuki manada her türlü müsaade kullanımının fiyatlı olması gerektiğini, fiyatlı müsaade hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten hemşire, Aile Hekimliği Kanunu’nda da maaş kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme bulunmadığını tabir etti. Hemşire, ilgili kanun ve yönetmeliklere karşıt biçimde maaşından kesinti yapıldığını ileri sürdü. Kelam konusu sürecin tüzel olmadığını savunan müracaatçı, maaşından yapılan kesintinin iadesi için KDK’ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, müracaatçının maaşından kesinti yapılmasının hukuk ve hakkaniyete alışılmamış olduğu sonucuna vararak kesinti sürecinin iptal edilmesi tarafında Ankara Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.

Kurumun kararında, aile sıhhati merkezi çalışanlarının müsaade müddetlerinin kontratlı işçiye ait müsaade mühletleri kapsamında belirlenmesi gerektiği, ilgili mevzuatta da doğum yapan kontratlı bayan çalışana, doğumdan evvel 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta müddetle fiyatlı doğum müsaadesi verileceğinin karar altına alındığı söz edildi.

Başvurucunun Eylül-Aralık 2021’de müsaade kullandığı bildirilen kararda, “Sözleşmeli çalışanın kullandığı müsaade için fiyatlı müsaade verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili yönetimin başvuranın maaşından kesinti yapması istikametinde yapılan sürecinin hukuka ve hakkaniyete alışılmamış olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.” tespitine yer verildi.