Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk devletleri ortasında daha fazla elektrik, petrol ve doğal gaz enterkoneksiyonu oluşturulması istikametinde çalışılması gerektiğini ve Hazar Denizi’nin doğusu ile batısının atılacak iş birliği adımlarıyla birleşebileceğini belirtti.

Bakan Dönmez, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Güç Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıldır güç piyasaları açısından son derece kritik periyottan geçildiğini söyledi.

Salgın sonrası toparlanma süreci ve içinde bulunulan jeopolitik gelişmelerin güç kesimi üzerinde baskı oluşturduğunu lisana getiren Dönmez, “Artan fiyatlar ve olağandışı hava şartları nedeniyle güç güvenliği kaygıları sürüyor. Jeopolitik tansiyonlar de bu telaşları tetiklemekte, piyasalarda istikrarsızlığa ve fiyat artışlarına neden olmakta. Bu nedenle istikrarlı, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektiren güç arz güvenliğimiz açısından kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi büyük ehemmiyet arz etmekte.” dedi.

Dönmez, global manada yüksek petrol ve çok maliyetli gaz fiyatlarına şahit olunduğuna işaret ederek, ithalata bağımlı ülkelerin birçoklarının mevcut fiyatlar karşısında tüketicilerini korumak ismine adımlar attığını tabir etti.

Türkiye’nin daima büyüyen güç talebi ve yüksek ithalat bağımlılığı ile gelişmekte olan bir ülke olduğunu aktaran Dönmez, “Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın bizim için kıymeti büyüktür. Bizler yerli petrol ile gaz arama ve bunların üretimini artırmak, petrol ve gaz tedarik kaynaklarını ve ilgili altyapıyı çeşitlendirmek, yenilenebilir güç kullanımını yaygınlaştırmak, güç karışımımızı çeşitlendirmek için nükleer santraller kurmak ve güç verimliliğini artırmak hedefiyle büyük uğraşlar sarf ediyoruz.” diye konuştu.

“Yeni rezerv bulmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor”

Türkiye’nin, yenilenebilir güçte kıymetli bir ilerleme kaydettiğini ve yenilenebilir güç kapasitesinin toplam konseyi güç içindeki hissesini yüzde 54’e çıkarttığını vurgulayan Bakan Dönmez, rüzgar gücü bölümünde Türkiye’nin öncü ülkelerden olduğunu söyledi.

Dönmez, ülkenin ithalat bağımlığını azaltmak için Karadeniz ve Akdeniz’de petrol ve gaz aramaya yönelik bir açık deniz programı geliştirdiklerini ve bunu uygulamaya koyduklarını belirterek, “2020 yılında Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Yeni rezerv bulmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu gazı önümüzdeki yıla kadar ülkemiz şebekesine dahil etmeyi planlamaktayız” sözlerini kullandı.

Dünyanın en değerli güç girdisinin güç verimliliği olduğunun altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:

“Enerji verimliliği, güç güvenliğinin sağlanmasında kilit bir role sahip. Zira güç verimliliğinin bir ülkenin güç talebindeki artışı kademeli olarak azaltmada büyük katkısı bulunmakta. Bu bağlamda bizler de 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı’nı hazırladık ve bu plan çerçevesinde kıymetli maksatlar belirledik. Son 15 yılda güç verimliliği projelerine 6,5 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sayede yaklaşık 16 milyon ton emisyon azaltımı gerçekleştirdik. 2023 periyodu sonrasına yönelik yeni bir Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı hazırlamak hedefiyle da şimdiden çalışmalarımızı başlattık.”

Dönmez, toplantıya katılan ülkeler ortasında iş birliğinin artırılması gerektiğine işaret ederek, “Ülkelerimiz birçok alanda birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir ve bizlerin de bu potansiyeli bilhassa çok uluslu petrol ve doğal gaz projelerinin hayata geçirilmesinde sinerji yaratmak gayesiyle kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda bölgemizde daha fazla elektrik ve hidrokarbon enterkoneksiyonu oluşturulması tarafında çalışabiliriz. Hazar’ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu