BAREM’in küresel ortağı WIN Kümesi, dünya genelinde 36 ülkeden vatandaşlar ortasından 29 bin 739 kişinin görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Anketi – WWS 2022’yi yayımladı. Araştırma, vatandaşların mevcut mali durumlarını ve enflasyonla nasıl başa çıktıklarını tahlil ediyor. Araştırmada, Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve hayat pahalılığının çok kıymetli bir faktör haline geldiği görülüyor.

Finansal durumu eğitim ve yaş etkiliyor

COVID-19 ve birçok ülkeyi etkileyen siyasi ve ekonomik krizler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler, ömür maliyetinin artmasına neden oldu. Birçok insan finansal açıdan o kadar uğraş ediyor ki dünya çapındaki vatandaşların yalnızca %25’i rahat bir biçimde yaşıyor. Bir aile geçindiren 35 ila 44 yaşları ortasındaki bireyler, hayat maliyetleri nedeniyle en çok etkilenenler ortasında. Araştırma, iştirakçilerin eğitim düzeylerine nazaran de kıymetli farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. Görüşülen bireylerin yarısından fazlası (%54) temel eğitim almış yahut hiç eğitim almamış, faturalarını ödemekte zahmet çeken kişilerken, geriye kalanı daha yüksek eğitim seviyesindeki (yüksek lisansını tamamlamış) bireylerden oluşuyor. Doktora yapmış şahıslar ise bu mevzuda daha az zorluk yaşıyorlar (yalnızca %25’i maddi olarak zorlandıklarını söylüyor). Ülke seviyesinde, Arjantin (%76), Lübnan (%69) ve Şili (%65) mali meşakkat yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler ortasında.

Harcamalar gözden geçiriliyor

Dünyanın dört bir yanındaki beşerler, artan ömür maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Ankete katılanların %48’inin evvelki aylarda birtakım harcamalarını azalttığı ve en çok etkilenenlerin 45-54 yaş kümesi (%51) olduğu görüldü. Öte yandan, cevap verenlerin %19’u aylık bütçelerinde rastgele bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu oran 65 yaş üstü bireylerde biraz daha yüksek (%24). İstihdam durumuna nazaran sonuçlar incelendiğinde, kıymetli farklılıklar olduğuna dair bir delil yok. Hem tam vakitli çalışanlar hem de işsizler harcamalarında aslında kısıtlama yapmışlar yahut yapmayı planlıyorlar (sırasıyla %77 ve %79). Bununla birlikte, ülkeler ortasında da kıymetli farklılıklar kaydedildi. Yunanistan ve İrlanda’daki beşerler harcamalarını çoktan kısmışken (her ikisi de %70), Japonya’daki vatandaşların yalnızca %19’unun harcamalarını kıstığı görülüyor.

Türkiye’nin yarıya yakını finansal gayret içinde

Türkiye’de finansal manada konforlu yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ne çok rahat yaşadığını ne de finansal bir gayret içinde olduğunu söylüyor. Yüzde 45’i ise geçinebilmek için finansal uğraş içinde olduğunu ve harcamalarını çoktan azalttıklarını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si, önümüzdeki aylarda faal olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. Şimdiye kadar ve önümüzdeki aylarda harcamalarımda bir değişiklik yapmayı planlamadım diyenlerin oranı ise yüzde 20.