Türkiye Kalite Derneği (KalDer), TÜSİAD iş birliği ile bu yıl 31’incisini düzenlediği Kalite Kongresi ile tekrar Türkiye’nin alanında uzman isimlerini bir ortaya getirdi. Kongre mühletince besinden güç krizine, savaşın yarattığı ekonomik dalgalanmalardan göç sorunlarına, teknolojik gelişmelerden istihdama kadar dünyanın gündeminde olan birçok mevzu ele alındı.

“Risklerin ötesini adalet ışığında birlikte aydınlatacağız”

“Riskin Ötesi: Bilim, Bölüm ve Toplumda Adalet” temasıyla hayata geçirilen kongrenin açış konuşmasında KalDer İdare Heyeti Lideri Yılmaz Bayraktar; “Bu temayı seçmemizdeki temel belirleyici, Dünya Ekonomik Forumu çıktıları ve artan global riskler ile içinde bulunduğumuz karmaşa ve belirsizlikler oldu. Baktığımızda ömür formumuz ve iş anlayışımız değişimin de ötesinde süratli bir dönüşüm içinde ilerliyor. Global gayelerin baskısı; çevresel, toplumsal ve ekonomik alandaki muvaffakiyet ölçütlerimizi değiştiriyor, bizler de karşı karşıya kaldığımız riskler için hakikat tahliller bulmak zorunda kalıyoruz. Riskleri aşmamızın temel şartının ise insanlık olarak daima birlikte bu dönüşüm gayretine dayanak vermemizden geçtiğine inanıyoruz. Herkesin katılabileceği sürdürülebilir bir dünya gayretinde muvaffakiyete ulaşmamız, bilimde, kesimlerde ve toplumda özgür olmamıza ve bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet tabanı oluşturmamıza bağlı. İşte bu yüzden, adaletin ışığında risklerin karanlık tarafını aydınlık birer fırsata dönüştürecek cüreti gösterebilecek olanlarla bugün buradayız” diyerek kongrenin ana temasını vurguladı.

Açış konuşmasında iki kıymetli gelişmeye de değinen Bayraktar; “Üyesi olduğumuz EFQM ile ilgili bizi heyecanlandıran kıymetli bir haberimiz var. Dünyanın takip ettiği EFQM Forumu’nu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına 2024 yılının Nisan ayında, EFQM Ülke Temsilcisi Türkiye Kalite Derneği ve EFQM lokal paydaş kuruluşlarımız iş birliği ile mesken sahipliğini üstlenerek İstanbul’da düzenleyeceğiz. Ayrıyeten gelecek yıl planlarımızda olan iki büyük ödül merasimi mevcut. Bunlardan birincisi Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Mükafatları, ikincisi ise Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarına uygun yayınları özendirmek için birinci defa vereceğimiz Medya Harikalık Mükafatları olacak. Her iki mükafatı de daha güzel bir gelecek için çabalayan kuruluşları onurlandırmak ve özendirmek emeliyle düzenliyoruz” formunda konuştu.

“Ekonomik kriz, mevcut tabloda fırsatları görmeye pürüz olmamalı”

KalDer Lideri Yılmaz Bayraktar’ın akabinde açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kelam alan TÜSİAD İdare Şurası Lideri Orhan Turan; “Tüm dünya ekonomik ve politik açıdan bir türbülanstan geçiyor. Bu türlü periyotlarda eğilimlere istikamet vermek, değişen şartların getirdiği fırsatları yakalamak ve derinleşen eşitsizliklere tahlil bulmak elbet ki hiç kolay değil. Çok yakın geçmişte seyrek olarak karşımıza çıkan meseleler artık global risklerin bir modülü haline geldi. Bu manada bugünkü kongrenin temasını çok kıymetli buluyorum zira risklerin çıkış anahtarı riskin ötesini görmekte… Dünyada yaşanan birçok farklı ekonomik kriz, mevcut tabloda fırsatları görmeye mahzur olmamalı. Rekabet, istihdam, yatırım gücü, ekonomik istikrar ve refah boyutunda ilerleme elbette ki mümkün. Bugünün iktisadı yüksek katma kıymet üzerine konseyi. Yüksek katma paha yaratmak içinse sürdürülebilir olmak çok değerli. Sürdürülebilirliğin yolu ise yeşil ve dijital bir dönüşümden geçiyor. Günümüzde iklime dayalı iktisat modeli giderek kıymet kazanıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm yani ikiz dönüşümlü süreç, yaratılan katma kıymetin artırılması için çok pahalı. Biz de TÜSİAD olarak ikiz dönüşüm konusunda çalışmalarımızı ağır bir halde sürdürüyoruz. Gerek yeşil gerek dijital dönüşüm için kıymetli olanın nitelikli insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bunun ise kaliteli eğitim ve fırsat eşitliği ile başlayacağını düşünüyoruz. Bu noktada nitelikli iş gücü, nitelikli istihdam ve istikrarlı siyasetlerin büyük ehemmiyeti var. Zira beşerler, bilim ve kurumlar yeni tertibin aktörlerini oluşturuyor. Önceliğimiz insanların yetkinliklerini geliştirmek, bilim ve teknolojik gelişmeyi temel almak, iktisattan hukuka kadar her alanda kapsayıcı ve muteber kurumlar oluşturmak. 100. yılımıza girerken maksadımız; akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş cumhuriyet kıymetleri ışığında saygın, adil ve çevreci bir Türkiye görmek” dedi.

Topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı

Kalite Kongresi’nin açış konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Lideri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nde bu türlü büyük bir aktifliğin gerçekleşmesi kentimiz ismine çok değerli. Kongrenin ana temasını oluşturan riskin ötesine geçmek konusunda uzun yıllar boyunca akademik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, kelamlarına şöyle devam etti: “Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporlarda gelecek 10 yıldaki riskler sıralanmış durumda. Buradaki risklerin birinci üç sırasında iklim, ekstrem hava olayları ve biyoçeşitlilik kayıpları yer alıyordu. Pandemi ile birlikte bu sıralama büsbütün değişti ve toplumsal ahenk birinci sıraya yerleşti. İnsanların ekonomik muhtaçlıkları ikinci sıraya düştü. Bilime karşı duruş, dijital reaksiyon üzere hususlar da sıralamaya girdi. Bu noktada tek bir gerçeklik ve tek bir bakış açısı olmadığını anlamalıyız. Örneğin üretimde kalite yalnızca üretim standartlarına bakarak olmamalı. Birebir vakitte toplumsal kodlara da bakılmalı. Yani topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı. Tek başına üretime dair standartlar belirlemek kâfi olmaz, birebir vakitte toplumsal ve toplumsal standartlar da belirlenmeli. Risklerin ötesini tartışırken riskin ötesindeki pahalar de konuşulmalı. İnsanı merkeze koyan bir anlayışla her şeyin insan için olduğunu unutmadığımızda hususa farklı bir noktadan bakabiliriz. Böylelikle üretime, tüketime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve çağdaş insanın açmazlarına bakışınız da değişir” halinde konuştu.

Ekonomiyi akılcı bir biçimde direktörün yolu kaliteli eğitim sisteminden geçiyor

Açış konuşmalarının akabinde kongrenin ana konuşmacısı olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Lideri Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bilim ve Akılcılık ile Riskleri Görebilmek başlıklı konuşmasında tüm dünyayı tesiri altına alan ekonomik riskleri kıymetlendirdi. Makro iktisattan ABD, Rusya, Avrupa, Çin ve Türkiye’nin ekonomilerine kadar birçok bahse değinen Prof. Dr. Demirtaş; 2023 yılı için Türkiye iktisadı ile ilgili öngörülerini de paylaştı. Her alanda kıymetli olanın kalite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş; “Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda gereksinimi olan temel şey elbette ki daha fazla ihracat yapması, fakat burada ihracatın içindeki yüksek teknolojili eserlerin hissesi kritik rol oynuyor. Münasebetiyle kalite hayatımızın her alanında olmalı zira kalite olduğu vakit yüksek kâr marjlarından bahsedebiliriz ve bu durumda iktisatta daha âlâ sonuçlar elde etmek mümkün olur. Bu aslında tam olarak hoş bir döngü. Ne kadar çok kaliteli eser üretirseniz o kadar çok kârınız yükselir, ne kadar çok kârınız artarsa ileride daha kaliteli eser üretmeniz için fırsatlarınız olur. Üretim ne kadar kalitesizse kâr marjı da o kadar düşük olur ve olumsuz kısır döngüden çıkmak zorlaşır. Bu noktada uygun manada bir döngüye girilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Moderatörlüğünü EWA Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Dilek Emil’in yaptığı Besin: 2030’a Hakikat Besin Güvenliği oturumunda Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen, Besin Kurtarma Derneği İdare Şurası Lideri Berat İnci ve EBRD Türkiye Lider Yardımcısı Mehmet Uvez besin sisteminin iklim değişikliği başta olmak üzere karşı karşıya olduğu riskleri ve bu riskleri aşmanın yollarını masaya yatırdı.

Kaynak idaresinin ehemmiyetine dikkat çekildi, kapsayıcı bir iktisadın yolları arandı

Kaynaklar: Zincir Ne Kadar Güçlü? oturumunun moderatörlüğünü UND Lider Yardımcısı Fatih Şener üstlenirken konuşmacı olarak Ekol Lojistik EYS ve Sürdürülebilirlik Stratejileri Kıdemli Başkanı Korhan İşçil, Türk İktisat Bankası Tedarik Yöneticisi Arda Polat ve KeyLine Lojistik Kurucusu Dr. Kayıhan Turan talep ve bedel zincirinin değerine dikkat çekti.

Birinci günün son oturumu olan Kapsayıcılık: Daha Dirençli Bir Ekonomi’nin moderatörlüğünü İKV Genel Sekreteri Dr. Çiğdem Nas yaparken konuşmacılar ise Kocaeli Sanayi Odası İdare Heyeti Lideri Ayhan Zeytinoğlu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile Ticaret Bakanlığı Memleketler arası Mutabakatlar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü oldu.

Gelecek için sorumlu teknoloji ve global göç problemleri gündeme taşındı

Kongrenin ikinci gününün birinci oturumu olan Teknoloji: Gelecek İçin Sorumlu Teknoloji’nin konuşmacıları; KalDer İzmir Şube İdare Heyeti Lideri Senem Kılıç modetörlüğünde, Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslı Güreşçiler ve Cyberthink İdare Konseyi Lideri Yetenekli Yüksel ve Sekizgen Kurucu Ortağı Onur Eren oldu.

Göç: Global İnsan Hareketliliği oturumunda Bahçeşehir Üniversitesi Sıhhat, Toplum ve Tedbire Çalışmaları Merkezi (CHSPS) Kurucu Yöneticisi Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Konda Araştırma İdare Heyeti Üyesi Bekir Ağırdır dünyanın en kıymetli gündem hususlarından biri olan göç konusunu tüm ayrıntılarıyla tartıştı.

5 milyar insanın istihdamı ve riski yönetmek için kalitenin değeri hususları ele alındı

İstihdam: 5 Milyarın İstihdamı oturumunun modetörlüğünü Borusan Kümesi İnsan, Bağlantı ve Sürdürülebilirlik Küme Lideri Nursel Ölmez Ateş üstlenirken oturumun konuşmacıları ise ILO Türkiye Ofisi Yöneticisi Numan Özcan, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Yöneticisi Başak Çalıkoğlu Akyol ve Deloitte Türkiye İnsan İdaresi Hizmetleri Önderi Cem Sezgin oldu.

Ötesi: İdare: Kalite Riski Yönetmektir oturumunun konuşmacılığını KalDer Bursa Şube İdare Şurası Lideri Emin Direkçi, TOYOTA BOSHOKU Lider Yardımcısı & İdare Heyeti Üyesi Hakan Konak, Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncesahan ve Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş üstlendi.

Prof. Dr. Lale Orta, futbol metaforu üzerinden hayatta etik kavramını anlattı

Son olarak kongrenin kapanış konuşmasını Türkiye’nin FIFA Kokartlı Birinci Bayan Hakemi Prof. Dr. Lale Orta yaptı. Ömür Biçimi Olarak Kalite bahisli konuşmasında futbol müsabakası metaforu üzerinden hayatta etik kavramının kıymetine değinen Prof. Dr. Orta; “Hayatta herkese düzgün davranamazsınız, bu noktada asıl olan eşit olana eşit davranmaktır. Zira Victor Hugo’nun da dediği üzere ‘İyi olmak kolaydır, sıkıntı olan adil olmaktır.’ Hakemlikte de bu böyledir. Futbolun adaletinde; hangi yaş, cinsiyet, ırk, kültür ya da mesleğe sahip olursanız olun karşılaşmalar herkes için eğlenceli ve birleştirici olmalıdır. Buradaki temel kriter ise futbolun adil olması gerektiğidir ve futbolda kaliteden lakin bu halde bahsedilebilir. Benim için kalite içerisinde öncelikle adaleti barındırır. Bir hakem adil olmak zorundadır zira verdiği yanlış kararlarla yönettiği maçı birbirine katıp kentlerin karışmasına da neden olabilir, verdiği yanlışsız ve adil kararlarla birbirine düşman iki ülkeyi bir ortaya da getirebilir. Bu noktada kaliteyi; alın teri, eğitim, emek, sabır, fedakârlık, daima çalışmak, en ileriye gidebilmek ve orada kalabilmek olarak tanımlıyorum. Ulaştığınız noktada kalabiliyorsanız kalite kelam konusu demektir. Herkesin kalite anlayışı farklıdır fakat değerli olan sizin gitmek ve kalmak istediğiniz yerdir. Bir futbol hakemi olarak kalite anlayışım bana FIFA hakemi olarak en üst seviye maçlarda yer alabilme, seçkin kategori hakemi olma, kıymetli çalışmalarda bulunma üzere pek çok fırsatı sundu. Ben hayatım boyunca sevdiğim işleri kaliteli bir biçimde yaptığım için bu başarılara ulaştım. Özetle söylemem gerekirse muvaffakiyet asla tesadüf değildir, kalitenin eseridir” dedi.

Türkiye’nin kalite önderlerine harikalık mükafatları verildi

İş, bilim, akademi ve medya dünyasından iştirakçilerin takip ettiği Kalite Kongresi, KalDer’in 30 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Harikalık Mükafatları sonuçlarının açıklaması ile heyecanlı anlara da sahne oldu. Başvuran 14 kuruluş ortasından Türkiye Harikalık Ödül Heyeti tarafından yapılan kıymetlendirme ile kalite seyahatinde başarılı olan kurum ve kuruluşlar mükafatlarını aldı. Buna nazaran Gürmen Group Üstün Performansta İlerleme kademesinde mükafata layık görüldü. Boğaziçi İdare A.Ş., Üstün Performansta Yetkinlik Basamağında 3 Yıldız Belgesi’ni aldı. Üstün Performansta 4 Yıldız Belgesi’ne Aygersan A.Ş. ve KADEM layık görüldü. Farba, Sarıçam Belediyesi, Uludağ Elektrik, Yedaş Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve TB Sewtech Turkey ise EFQM Üstün Performansta 5 Yıldız Belgesi’ni almaya hak kazandı. Metro İstanbul A.Ş “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” düzgün uygulamasıyla, Toyota Boshoku Türkiye “Touch Up” güzel uygulamasıyla ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. “Entegre Stratejik Planlama” güzel uygulaması ile Türkiye Harikalık Ödülü’nün sahipleri oldu.

31. Kalite Kongresi sponsorların dayanağı ile daha güçlü gerçekleşti

Kalite Kongresi’ne bu yıl Tanyer platin sponsor olurken, altın sponsor olarak Aygaz, Opet, Tüpraş, Metro İstanbul, Bimser ve Weld Memleketler arası Nakliyecilik dayanak verdi. Borusan Holding, Ercan Çelik, Socar, Otokoç ve TEKA gümüş sponsor; Panasonic, UGM, Admin-İst ve IFS ise bronz sponsor olarak 31’inci Kalite Kongresi’nde yer aldı. CCI ve E-nocta’nın hizmet, KobiEfor’un medya sponsoru olduğu kongrenin araştırma sponsorluğunu ise GTAlliance üstlendi. Çok sayıda uzman ismi bir ortaya getiren kongre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, BAŞSİAD, Türkiye İMSAD, Risk İdare Derneği, Sektörel Dernekler Federasyonu ve Sıhhatte Kalite Düzgünleştirme Derneği’nin dayanakları ile gerçekleşti.