EPDK’nin mevzuya ait Heyet kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, iletim ve sevkiyat denetim tarifeleri, üretilen ve ithal edilen doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit taraflar ortasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak ve ŞİD (şebeke işleyiş düzenlemeleri) kapsamında tanımlanan iletim bedeli ile üretilen, ithal ve ihraç edilen doğal gazın sevkiyat denetimine ait bedeller ile tarifelerin uygulanmasına ait karar ve koşullardan oluşacak.

Ayrıca yapılan değişiklikle, Kurum, transit iletim tarifelerini ve ihracata ait iletim tarifelerini, Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı yöntem ve temellere nazaran tespit etme yetkisine sahip olacak.