Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için binlerce vatandaş 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doğum, askerlik ve başka hizmet borçlanmaları için başvurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu haftadan itibaren müracaatlara karşılık vermeye başladı. Vatandaşların yaptıkları müracaatın yanmaması için SGK’dan gelen tebligatı takip etmeleri ve bir ay içinde ödeme yapmaları gerekiyor.

Sabah gazetesinin haberine nazaran; yeni yıldan evvel e-devlet ya da SGK müdürlüklerine hizmet borçlanması, ihya başvurusu yapanlar primlerini Aralık 2022’de geçerli brüt minimum fiyat üzerinden yatıracak.

1 Ocak 2023’ten evvel postayla başvurusunu taahhütlü, ivedi posta standı, kargo ile gönderenler de tıpkı formda belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecek.

Üç aylık mühlet var

Kurum, ödenmesi gereken borçlanma primi fiyatını nüfusa kayıtlı adrese yazılı olarak bildiriyor. Borçlanma müracaatında farklı adres bildirildi ise o adrese gönderiliyor. Borçlanma priminin yazının bildiriminden itibaren bir ay içinde kurumun banka hesabına ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma, Bağ-Kur ihyasında da üç aylık mühlet bulunuyor.

Ödeme müddetini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp, yapılan müracaat da geçersiz sayılıyor. 1 Ocak 2023’ten ihya başvurusu yapanların da süreyi kaçırmaması gerekiyor.

Aksi halde yeni minimum fiyat üzerinden (yüzde 55 daha fazla) primi ödemesi gerekir. SGK’nın yazıyı gönderip göndermediği evrak takip sayfasından görülebilir.

Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta fayda bulunuyor.

Eksik prim günleri isteğe bağlı sigortayla tamamlanacaksa ödenecek prim günü sayısının 1260 günü geçmemesinde yarar bulunuyor.

Bağ-Kur ihyasında kaç güne muhtaçlık olduğuna bakılmadan, silinen günlerin tamamının satın alınması gerekiyor.

Memur, kamu vazifelisi olarak Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışma hayatını sürdürülenlere verilen fiyatsız müsaade mühletleri de hizmet borçlanması kapsamında bulunuyor.

Vergiden düşülebilir

Memur, personel bütün EYT’li çalışanlar yapmış olduğu askerlik, doğum ve başka hizmet borçlanmalarını vergiden düşerek maaşını artırabilir. Bunun için işyerine başvurmak kâfi olacak. Doğum, askerlik borçlanmasına gidenler ödediği meblağın yüzde 15’ini vergi indirimi yoluyla Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan talep edebiliyor.

Son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir.

Sadece primi ödenen borçlanma müddetleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor.

En düşük borçlanma primi brüt taban fiyat üzerinden hesaplanırken, borçlanılacak mühletin uzunluğuna bağlı olarak hizmet borçlanması için ödenmesi gereken prim fiyatı da çok yüksek olabiliyor.