Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İnanç Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1751 iş yerinin cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Yüzde 3,9 artış

Buna nazaran, RKGE ocakta bir evvelki aya kıyasla 3,9 puan yükselerek 101,7 düzeyinde gerçekleşti. Birebir periyotta mevsimsellikten arındırılmış Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE-MA) de 1,8 puan artışla 103,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve üretim hacmine ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile ihracat sipariş ölçüsünde azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. İç piyasa sipariş ölçüsünde azalış bildirenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu istikametindeki değerlendirmeler bir evvelki aya nazaran zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş ölçüsü ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 77,2’ye geriledi.

Ortalama ünite maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 14,2 puan azalarak yüzde 77,2 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi kolundaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,7’ye yükselirken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,8‘e, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,5’e geriledi.