Google, geçen hafta içeri­sinde ChatGPT’ye rakip olan Bard isimli yapay zekâ uygulamasını geniş kitlele­re açtı. Şirketin yıllık geliş­tiriciler konferansı Google I/O’da da odak noktalarının yapay zekâ olduğunun al­tı çizildi. Geçen yılın sonun­dan itibaren yapay zekâ uy­gulamalarının öncüsü konu­munda olan ve bu sanayiyi şekillendiren Microsoft’un desteklediği ChatGPT birinci kere önemli bir rekabet ile karşı kar­şıya.

Google, Bard ile şimdi ChatGPT’nin sunmadı­ğı yahut yalnızca fiyatı karşı­lığında sunduğu birtakım hiz­met ve özellikleri tüm kul­lanıcılara fiyatsız olarak sunuyor. Standart Chat­GPT uygulamasının yapa­mayıp, Bard’ın kullanıcı­larına sunduğu özellikler şöyle:

Internet bağlantısı

ChatGPT, fiyatsız kullanı­cıları için internet bağlantı­lı sorgulara karşılık veremiyor. Şayet bugünkü kripto para kurlarını sorarsanız bu ko­nuda size yardımcı olamaz. Fakat Bard, anlık olarak in­ternet irtibatlı karşılıklar ve­rebiliyor. Size anlık kurları, kripto para fiyatlarını liste­leyebilir.

SEO Asistanı

Internet aramalarında SEO, yani arama motoru op­timizasyonu hangi içeriğin size hangi sırada gösterilece­ğini belirleyen en kıymetli kri­ter. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Go­ogle olduğu için, Google’ın al­goritması ve buna nazaran opti­mize edilen içerikler ön pla­na çıkıyor. Bard’a web siteniz için SEO optimizasyonu yar­dımını ilettiğinizde size bu­nun için karşılık verebiliyor.

Resim işleme

Bard’ı, ChatGPT’den bir adım öne taşıyan özellikler­den birisi de yalnızca metin tabanlı değil, görsel içerik­ler girerek arama yapabili­yorsunuz ve verilen cevapla­rın kimilerini da görsel olarak destekleyebiliyor.

Sorguları dışa aktarma

Bard, yaptığınız sorgular ve yapay zekâ ile sohbetiniz son­rasında oluşan görüşme kay­dını bir belge olarak dışarıya aktarmanıza yahut bunu doğ­rudan Google’ın e-posta ser­visi gmail ile bir adrese yol­lanmasına da imkan veriyor. Bu ChatGPT’de şimdi olma­yan bir özellik.

Bard, ChatGPT’de mevcut olan yazılım lisanlarını manaya ve kod yazma hünerlerini de sağlayabiliyor.

Plugin’ler ve kodlar

Tarif ettiğiniz bir uygula­ma için size istediğiniz bir dil­de kod parçacığı yazabiliyor. Tekrar ChatGPT’de olduğu üzere değişik uygulamalara bağlan­tılar da sunabiliyor.

Hem şair hem işadamı

Bard’ın farklı olarak yapa­bildiği şeylerden birisi de size çeşitli metin kalıplarında ce­vap verebiliyor oluşu. İster­seniz bir şiir olarak, isterse­niz mektup formunda isterse­niz bir e-posta metni olarak sorgunuzun yanıtını isteye­bilirsiniz.

Dil dayanağı ve çeviri

Bard, 26 lisanda karşılık verme­ye programlanmış ve bu lisanlar ortasında çeviri yapma kabi­liyetinde olduğunu söylüyor. Lakin ben kendisine Türkçe bir şeyler sorduğum vakit yahut verdiği karşılıkları Türk­çeye çevirmesini söylediğim vakit buna karşılık veremedi.