Konuya ait Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Çanakkale’de kurulacak İntepe RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisi için gerekli birtakım taşınmazların, tapuda Hazine ismine tescil edilmek üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çabuk kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Diyarbakır’da Lice İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesi, Hani İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesi ve Çınar İlçesi Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesinin imali maksadıyla birtakım taşınmazlar ile kelam konusu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, güç nakil çizgileri, katodik müdafaa sınırları ve anot yataklarının üretimi hedefiyle muhtaçlık duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce çabuk kamulaştırılacak.