Tebliğle Güney Kore ve Vietnam menşeli “diğerleri, polyesterlerden” eserine yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucunda, kelam konusu eser ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim kısmında ziyana neden olduğu tespit edildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Kıymetlendirme Konseyinin kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla kelam konusu eşyanın Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna nazaran, Güney Kore’den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara nazaran değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14,45’i aralığında, Vietnam’dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37,54’ü oranında dampinge karşı kesin tedbir uygulanacak.