Hazinenin İştirak Finans Kefalet AŞ’ye İştirak Etmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Hazinenin kurulacak İştirak Finans Kefalet AŞ’ye yüzde 4 payla iştirak etmesine ve 24 milyon lira kuruluş sermayesi aktarmasına karar verildi.

Kuruluş sermayesi kapsamında kelam konusu şirkete yapılacak transferler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazineye ilişkin olan paylardan kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni hisseler devralmaya yahut hisseleri devretmeye Bakanlık yetkili olacak.