Fındık dönemi açıldı lakin fiyat tartışmaları hala bitmedi. Özgür piyasada fiyatlar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) altında kalınca üreticiden piyasada spekülasyon yapılıyor sesleri yükseldi. Dönem öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 52 ve 54 TL kilogram taban fiyat açıklamasına rağmen özgür piyasada 44-48 TL ortasında oluşan fiyat tekelcilik yapılıyor savlarını güçlendirdi. Evvel üretici birlikleri temsilcileri ve mahallî yöneticilerinin fındığı ‘tekelcilere bırakmayacağız’ açıklamalarının akabinde mevzu Rekabet Kurumu’na taşındı.

Bölgede büyük alıcı ve endüstrici pozisyonunda olan ihracatçıların zan altında bırakıldığını vurgulayan İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) İdare Konseyi Lideri Muzaffer Taviloğlu, bu temelsiz tartışmaların dala ve bilhassa üreticiye ziyan verdiğini söyledi. Taviloğlu, tartışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fındığın en büyük alıcısı ve üyelerimize karşı haksız, ticari ve tüzel normlarla bağdaşmayıp hangi taraftan düşünülürse düşünülsün hiçbir mantığı bulunmayan bu karalama kampanyasının karşısında olacağımızı, bu karalamadan temel ziyan görecek olanın fındık üreticisi ve sonuç olarak memleketimiz olacaktır” dedi

Taviloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Fındığın yeni coğrafyalardaki dikim alanları son 10 senede yaklaşık 3 misli artmıştır ve son hızla de artmaya devam etmektedir. Gerçekten ülkemizin dünya fındık üretimindeki hissesi %85 düzeylerinden %70’lere kadar gerilemiştir. Yapılan projeksiyonlarda bu oranın önümüzdeki 15 sene içerisinde 50% düzeyine kadar gerileyeceği öngörülmektedir. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak özellikle dünyadaki Türk fındığı hakimiyetinin bıçak sırtında olan bu devrinde fındığın en büyük alıcısı ve üyelerimize karşı haksız, ticari ve hukuksal normlarla bağdaşmayıp hangi taraftan düşünülürse düşünülsün hiçbir mantığı bulunmayan bu karalama kampanyasının karşısında olacağımızı, bu karalamadan temel ziyan görecek olanın fındık üreticisi ve sonuç olarak memleketimiz olacağını kamuoyuna hürmetle arz ederiz.”