Türkiye İstatistik Kurumu, yılın temmuz-eylül periyoduna ait iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna nazaran, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 7,1 artış gösterdi.

Alt kesimler incelendiğinde, endeks sanayi bölümünde yüzde 6,1, inşaat bölümünde yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 8,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 3,5 arttı. Endeks, sanayi kesiminde yüzde 3,1, ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 4,9 artarken, inşaat bölümünde yüzde 1,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 101,5 yükseldi. Endeks, sanayi dalında yüzde 98,1, inşaat dalında yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 105,2 arttı.

İstihdam endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde evvelki çeyreğe nazaran yüzde 2,2 artış gösterdi. Endeks, sanayi kesiminde yüzde 1,6, inşaat bölümünde yüzde 4,2 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 2,1 yükseldi.

Çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde evvelki periyoda nazaran yüzde 0,3 geriledi. Endeks, sanayi bölümünde yüzde 0,5, ticaret-hizmet dallarında yüzde 0,6 azalırken, inşaat bölümünde yüzde 1,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 3. çeyrekte 2. çeyreğe nazaran yüzde 25,2 arttı. Endeks, sanayi bölümünde yüzde 23,1, inşaat dalı ile ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 26,5 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 92,9 yükseldi. Alt bölümler incelendiğinde, endeks, sanayi dalında yüzde 90,5, inşaat kesiminde yüzde 94,5 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 93,8 arttı.

Saatlik çıkar endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 94,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi dalında yüzde 92,1, inşaat bölümünde yüzde 95,1 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 95,6 yükseldi.

Saatlik yarar dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 84,1 artış kaydetti. Endeks, sanayi dalında yüzde 81,8, inşaat kesiminde yüzde 91,4, ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 84,2 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe nazaran yüzde 25,4 arttı. Endeks, sanayi kesiminde yüzde 23,7, inşaat kesiminde yüzde 24,3 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 27 artış kaydetti.

Saatlik çıkar endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran yüzde 25,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi dalında yüzde 23,8, inşaat dalında yüzde 24,7 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 27,2 yükseldi.

Saatlik kar dışı iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran yüzde 24,3 yükseldi. Endeks sanayi bölümünde yüzde 23,1, inşaat dalında yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet dallarında yüzde 25,6 artış kaydetti.