Avrupa’nın en büyük rüzgâr türbin kanadı fabrikasına mesken sahipliği yapan İzmir Hür Bölgesi (İZBAŞ), tüm depola­rının çatısına kurarak devreye aldığı Güneş Gücü Santrali (GES) projesine 10 milyon TL yatırım yaparken, yılın birinci üç ayında 521 bin TL’lik güç ta­sarrufu sağladı. Proje hakkında bilgi veren İZBAŞ İdare Ku­rulu Lideri Eyüp Şirin, top­lam 6 bin metrekare alanda ku­rulan 600 kW heyeti gücünde­ki santralde, bin 740 adet panel kullandıklarını belirtti.

İlk 3 ayda 521 bin TL güç tasarrufu sağlandı

İZBAŞ’ın tüketiminin kıymetli bir kısmını bu santralden kar­şıladıklarını ve karbon ayak izi­nin azaltılmasına değerli katlı sağladıklarını kaydeden Sevim­li, üç buçuk yıl amortisman sü­resi olan projenin birinci üç ayında 521 bin TL güç tasarrufu sağ­landığını kelamlarına ekledi.

GES projesinin İZBAŞ’ın “Ye­şil Özgür Bölge” olma hede­finin bir ögesi olduğuna dik­kat çeken Şirin şu değerlen­dirmeyi yaptı: “Temiz gücün başşehri İzmir’de bulunan ve İz­mir’in ismini taşıyan hür böl­ge olarak, yenilenebilir güç ekipmanlarının üretiminde ana ve yan endüstride faaliyet gösteren firmalara mesken sahipliği yapıyoruz. Sonumuzda bulunan ve geniş­leme alanı olarak gördüğümüz 1,5 milyon metrekarelik arazinin İZBAŞ bünyesine dâhil olması ile yenilenebilir güç sektörü­nü odağına alan yerli ve yaban­cı sermeyeli firmalarımıza çok daha süratli hizmet verme imkânı­na sahip olacağız. Lakin evvel işe kendimizden başlamak ve kendi gücümüzü üreteceğimiz santra­limize yatırım yapmak istedik. Büsbütün yerli, yenilenebilir ve pak bir güç kaynağı olan güneşin, ülkemizin 104 bin 500 MW düzeyindeki şurası gü­cü içerisindeki hissesi yalnızca 9 bin 930 MW düzeyinde. Meğer po­tansiyelimizin on binlerce me­gavat olduğunu biliyoruz. Yeni­lenebilir güç kaynaklarından üreteceğimiz her ünite enerji­nin, karşılığı olan dövizin cebi­mizde kalması manasına geldiği­nin farkındayız.”