Türkiye’nin jeotermal güç kapasitesi 6 vilayette bulunan santrallerle geçen yıl sonu prestijiyle 1686,3 megavata çıkarken, heyeti gücün yüzde 98’inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) datalarından yapılan derlemeye nazaran, Türkiye’de jeotermal güçten elektrik üretimine ilgi artarken, bu güç tipinin elektrik üretimi yanında konutlarda ısıtma, seracılık, yaş besin kurutmacılığı üzere alanlarda kullanımı yaygınlaşıyor.

Jeotermal güç, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıklarla içerisinde birçok farklı element ve öbür hususları içeren sıcak su, buhar üzere akışkanların sahip olduğu ısının yarattığı güç olarak tanımlanıyor.

Jeotermal güç; yenilenebilir, sürdürülebilir, sağlam ve etraf dostu birincil güç kaynağı olarak bedellendiriliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 80 ülke jeotermal enerjiyi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında, 24 ülke ise elektrik üretiminde kullanıyor. Türkiye, jeotermal güçten elektrik üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıradaki pozisyonunu koruyor.

Geçen yıl jeotermal güçten elektrik üretimi toplamda 10 bin 223 gigavatsaate ulaştı. Bu ölçü, evvelki yıl 10 bin 96 gigavatsaat düzeyindeydi.

Türkiye’nin güçte dışa bağımlılığını azaltmak için jeotermal güç değerli bir alternatif olarak değerlendirilirken, Türkiye’nin neredeyse her bölgesi jeotermal güç açısından yüksek potansiyele sahip bulunuyor.

JESDER Lideri Ufuk Şentürk, AA muhabirine, Türkiye’nin güçte dışa bağımlılıktan kurtulmak için jeotermal gücün tüm avantajlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Şentürk, jeotermal güce yatırımların artırılmasının ehemmiyetine işaret ederek, jeotermalin başka yenilenebilir güç kaynakları ile kıyaslandığında 24 saat emre amade üretim sağladığını lisana getirdi.

“Türkiye’de 160 bin konut ısıtmada jeotermal güç kullanıyor”

Türkiye’nin jeotermal güç konseyi gücünün tamamına yakınının bulunduğu (yüzde 98) Ege Bölgesi, elektrik üretiminin yanında konutlarda ısıtma, besin, sıhhat, seracılık, soğutma, zerzevat ve meyve kurutma üzere alanlarda yatırımcılara ve yöre halkına fırsatlar sunuyor.

Konutlarda ısıtma konusunda değerlendirmelerde bulunan İzmir Jeotermal AŞ İşletme Müdürü Tolga Sayık, yaklaşık 40 yıl evvel Balçova’da birinci sondajın yapılmasıyla konut ısıtma alanında muvaffakiyete ulaşıldığını ve şu an Türkiye’de 160 bin konutun ısıtmada jeotermal güç kullandığını aktardı.

Bu alanda jeotermal güç kullanımının yaygınlaşmasının siyaset ve teşviklerle gelişebileceğine işaret eden Sayık, “Ulusal bir siyaset haline getirildiğinde bu sayı 500 bine ulaşabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük serası olan Agrobay Seracılık İşletme Müdürü Ahmet Taner de jeotermal güç kuyusundan seralara ulaştırılan sıcak akışkanın, seraların muhtaçlık duyduğu sıcaklığın ayarlanmasında kullanıldığını ve kömüre alternatif olması açısından epey pak bir kaynak olduğunu anlattı.

Türkiye’de 12 ay tarım yapılmasına imkan vermesi açısından jeotermalle ısıtılmış seracılığın yaygınlaşması gerektiğini söz eden Taner, “Jeotermal güç kömüre nazaran üçte bir daha fazla avantaj sağlıyor. Jeotermal suyun reenjekte edilmesiyle sürdürülebilir ve çevreci bir yol izleniyor. En büyük avantaj olarak 24 saat sıcak su muhtaçlığını jeotermalle sağlayabiliyoruz.” diye konuştu.

Lisanslı santraller çoğunlukta

Çoğunlukla lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye’de aralık sonu prestijiyle jeotermal güç konseyi gücünde 882,9 megavatla Aydın önder pozisyonda bulunuyor.

Aydın’ı 379,4 megavatla Denizli, 378,7 megavatla Manisa, 30,5 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2,8 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Türkiye’nin jeotermal güçte 6 vilayette bulunan santralleriyle geçen yıl sonu prestijiyle 1686,3 megavatı aşan kapasitesi bulunuyor.