Devlet memurları kanunu ve birtakım kanunlar ile 663 sayılı kanun kararında kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında memur takımlarına atananların 4 yıl mühletle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bulundukları konum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Memur takımlarına atananların, kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Bir yıldan az müddetli, kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, devlet memurları kanununun 4B ve kimi kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde misyon yapan kontratlı çalışanın 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.