İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir evvelki aya nazaran 0,7 puan artarak yüzde 77,4 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Mevsimsel tesirlerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir evvelki aya nazaran 0,7 puan artarak yüzde 77,3 düzeyinde gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayında, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirildi.