Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar’da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ait Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Katar’ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası tertibine mesken sahipliği yapacağı belirtildi.

Bu tertibe dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde iştirak beklendiği tabir edilen tezkerede, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin inançlı biçimde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden ögelerin iştirakiyle Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’nın ortaklaşa icra edileceği bildirildi.

Tezkerede, “Dünya Kupası Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya Kupası tertibinin başarılı ve inançlı halde gerçekleştirilmesi için tertibin güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit ögelerine karşı Katar sonları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli önlemlerin Katar ve iştirakçi ülkeler tarafından ortaklaşa teşkil edilecek Vazife Kuvveti vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir.” sözü kullanıldı.

Katar hükümetinin, harekat kapsamında dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ilişkin ögeler ile katkıda bulunmalarını talep ettiği, Türkiye’den de birebir kapsamda talepte bulunduğu belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi: “Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan’ın askeri ögeleriyle katkıda bulunmaları kelam konusu. 2022 FIFA Dünya Kupası’nın dünya genelinde ağır halde takip edilecek bir spor aktifliği olması, Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve öteki alanlarda geliştirdiğimiz müstesna iş birliği, Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı değer muvacehesinde Katar hükümetinin kelam konusu talebine olumlu cevap verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.”

Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilecek TSK ögelerinin, tüm görevlendirme müddetince ulusal komuta altında bulunacağına işaret edilen tezkerede, harekat kapsamında TSK unsurlarınca icra edilebilecek faaliyetlerin de tekrar ulusal komuta dahilinde yapılacak kıymetlendirme suretiyle gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Tezkerede, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirakin, 2022 FIFA Dünya Kupası tertibinin güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü işçisinin Katar’da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021’de iki ülke ortasında imzalanan “Büyük Çaplı Tertiplerin Yerine Getirilmesinde İş Birliği Bahisli Niyet Mektubunun Uygulanmasına Ait Protokol”ün gerekleriyle de ahenk ve bütünlük içinde olduğu kaydedildi.

Türkiye ile Katar ortasında 23 Mayıs 2007’de Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Muahedesi, 19 Aralık 2014’te Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Muahedesi ve 28 Nisan 2016’da Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına Ait Uygulama Mutabakatı’nın imzalandığı belirtilen tezkerede, şunlar tabir edildi: “Bu suretle oluşan güçlü ahdi çerçeve dahilinde teşkil edilen Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı faaliyetlerini sürdürmekte, Katar’ın kurumsal imkan ve kabiliyetinin yanı sıra Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına da katkıda bulunmaya devam edilmektedir. İki ülke halkları ortasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları, Katar devletiyle değerli bölgesel meselelerin tahliline yönelik görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve milletlerarası platformlarda karşılıklı takviye ve dayanışmamız ile terörizm ve gibisi tehditlerle çabada izlediğimiz ortak kararlı tavır ışığında, Katar ile ilgilerimizin stratejik kıymeti haiz olduğu bedellendirilmektedir. Bu mülahazalarla, Katar hükümeti tarafından talep edilen takviyesi sağlamak ve Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak etmek üzere hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak halde TSK’nın, Katar hudutları içinde ve Katar kara suları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği temellere nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek temellere nazaran yapılması için Anayasa’nın 92. hususu uyarınca 6 ay mühletle müsaade verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım.”